Business recovery: voorkom een faillissement

Voor een onderneming is het van groot belang om tijdig de financiële en juridische risico’s te analyseren en maatregelen te treffen ter voorkoming van een onomkeerbare situatie.

Indien je bedrijf zich in financieel zwaar weer bevindt, is het van belang een goede inventarisatie te maken van de juridische risico’s en mogelijkheden. Mocht je als ondernemer een verkeerde keuze maken, dan ligt de kans op de loer om daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden door een schuldeiser of door de curator. Je moet dus weten wat je nog wel én wat je niet meer kunt doen.

Schuldregeling

Als je bedrijf nog mogelijkheden heeft om een faillissement te voorkomen, dan kunnen we samen werken aan bijvoorbeeld een betalingsregeling met je schuldeisers. We treden geregeld in overleg met bepaalde schuldeisers, zoals banken, de belastingdienst als andere schuldeisers, om te trachten met hen een regeling te treffen waarmee een faillissement voorkomen kan worden.

Herstructurering van je bedrijf

Wellicht is het van belang verder te gaan dan alleen een schuldregeling en dient er een bredere herstructurering van het bedrijf plaats te vinden. Denk daarbij aan een personele reorganisatie of herfinanciering. In degelijke gevallen kan een bredere turnaroundadvisering gewenst zijn.

Surseance van betaling of pre-packprocedure

Is een insolventieprocedure onafwendbaar, dan is het van belang om vooraf te onderzoeken welke insolventieprocedure gevolgd dient te worden: is er nog een mogelijkheid om een surseance van betaling aan te vragen of wordt het direct een faillissement? Zou er een pre-packprocedure gewenst zijn? In geval van een pre-packprocedure wordt in bepaalde uitzonderlijke gevallen al voorafgaand aan het faillissement door de rechtbank een beoogde curator aangewezen die vooraf de gevolgen van het nadere faillissement inventariseert en kanaliseert.

Voorkom tijdig!

Wat betekent het faillissement van jouw bedrijf voor jou als ondernemer? Loop je eventuele aansprakelijkheidsrisico’s jegens de curator, de bank of de belastingdienst? Of jegens andere schuldeiser? Dergelijke risico’s zijn meestal vooraf goed in te schatten. Door hier vooraf jezelf goed over te adviseren en te informeren, verkleint dat de kans dat je voor verrassingen komt te staan. Dat kan jezelf toch wel de nodige nachtrust schelen.

De eerste stap is het contact opnemen met één van onze insolventiespecialisten. Wij helpen je graag.

Neem contact met ons op