Wat te doen bij afwijzing schadeclaim?

Je hoopt natuurlijk dat het je bespaard blijft, maar dan gebeurt er op een dag toch iets waarvan je (bedrijf) flinke schade ondervindt. De meeste ondernemers hebben deze risico’s afgedekt: de financiële gevolgen zijn te overzien, want je gaat een uitkering van je verzekeraar ontvangen. En dan ontvang je bericht…..de uitkering wordt (al dan niet gedeeltelijk) geweigerd! Wat nu?

Stel je voor: een brand in je loods met schade aan je opstal en je bedrijfsinventaris of je wordt arbeidsongeschikt en hebt verlies aan verdienvermogen. Of je wordt aangesproken als ondernemer omdat je werknemer tijdens het werk schade aan iemand heeft berokkend. Ben jij als ondernemer goed verzekerd? Weet jij wat je moet doen bij een afwijzing schadeclaim?

Redenen voor afwijzing claim verzekering

Het beste antwoord is heel vaak: schakel een verzekeringsadvocaat in om met je mee te kijken naar – vooral – de reden van de afwijzing van je claim. Er blijken in de praktijk namelijk diverse redenen voor een verzekeraar te zijn om de claim af te wijzen en elke reden vraagt om een eigen aanpak.

Een verzekeraar kan redenen opgeven die op het eerste gezicht niet zoveel van doen hebben met de schadeveroorzakende gebeurtenis zelf, bijvoorbeeld de brand die in je bedrijfspand heeft gewoed, maar die zijn gelegen in je aanvraagformulier. De verzekeraar stelt bijvoorbeeld dat je bij de aanvraag van de verzekering niet alle vragen juist en/of volledig hebt beantwoord en hij stelt zich vervolgens op het standpunt dat, had je de vragen wél volledig beantwoord, er geen verzekeringsovereenkomst met je was afgesloten of onder andere (minder goede) voorwaarden waardoor je nu een minder goede dekking hebt en dus minder uitkering krijgt.

Of er wordt afgewezen omdat er door de verzekeraar een bepaalde uitleg aan een polisvoorwaarde wordt gegeven, op grond waarvan hij stelt dat hij geen betaling verschuldigd is. Maar jij hebt die voorwaarde nooit zó begrepen, maar vanaf het begin heel anders gelezen én opgevat. Dit komt bijvoorbeeld nog wel eens voor bij de vraag naar bepaalde maatregelen die je al dan niet had moeten nemen om voor dekking in aanmerking te komen.

Of je krijgt te horen dat je wél verzekerd bent, maar voor een veel te laag bedrag. De uitkering die je krijgt is dan ook nooit genoeg om je bedrijfspand van te herbouwen, of de bedrijfsinventaris van te vernieuwen. Maar dat wist jij niet: je had het allemaal – dacht je – goed ondergebracht bij je assurantietussenpersoon of bij je contactpersoon van de verzekeraar zelf en zij hebben je nooit erop gewezen dat je moest laten hertaxeren of de verzekerde som moest laten verhogen.

Maar er kunnen ook redenen worden aangevoerd die wél samenhangen met het verzekerde evenement zelf. Er wordt getwijfeld aan de oorzaak van de brand en de vraag rijst of de brandschade dan wel vergoed is, of je krijgt een ‘eigen-schuld-verweer’ gepresenteerd. Er rijzen vragen omtrent het causaal verband tussen de schade en gedekte gebeurtenissen of je krijgt discussie over de omvang en de hoogte van de schade.

Wat als jouw claim geweigerd wordt door jouw verzekering?

Het vorenstaande is slechts een greep uit de mogelijke problemen en stellingen waar je mee te maken kunt krijgen bij de afwikkeling van een geclaimde schade. In veel gevallen gaat het – gelukkig – goed en kun je na een nare gebeurtenis weer snel verder omdat de schadeafwikkeling probleemloos verliep.

Maar is dat niet het geval, dan is dat echt – op z’n zachtst gezegd – heel vervelend. Dat vreet energie, je kunt niet verder met je onderneming of niet op volle kracht en je kunt in lastige juridische discussies verzeild raken. Schakel dan vooral een verzekeringsrecht advocaat in: wij denken graag mee en helpen je zo snel mogelijk weer op (het ondernemers)pad!