Gezondheidsrecht advocaat

Voor jou als zorgverzekeraar, zorgverlener of als zorginstelling is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste veranderingen binnen de zorg en daarop vroegtijdig te anticiperen. Ons team met advocaten staat voor je klaar om je hierin te ontzorgen, zodat jij je kunt richten op de zorg van jouw patiënten.

WAT IS GEZONDHEIDSRECHT?

Gezondheidsrecht is een veelzijdig en uitdagend rechtsgebied dat voortdurend in beweging is net zoals de zorgsector zelf. Je kan hierbij denken aan wet- en regelgeving over kwaliteit en veiligheid van zorg, de structuur van zorginstellingen, inkoop van zorg, privacybescherming en toezicht op naleving.

WAT DOET EEN GEZONDHEIDSRECHT ADVOCAAT?

Een gezondheidsrecht advocaat is een expert in juridische kwesties binnen de zorg. Biedt advies en ondersteuning aan zorgverzekeraars, zorgverleners en zorginstellingen met betrekking tot hun rechten en plichten. Een gezondheidsrecht advocaat  stelt contracten voor de verschillende zorgorganisaties op of beoordeelt ze om te waarborgen dat de belangen goed worden vastgelegd met inachtneming van de toepasselijke  wet- en regelgeving. Zorgorganisaties adviseren over het naleven van relevante wet- en regelgeving, zoals de AVG voor gegevensbescherming, is ook een belangrijk onderdeel van het gezondheidsrecht.

ONZE GEZONDHEIDSRECHT ADVOCAAT KAN JE HELPEN BIJ:

Een gezondheidsrecht advocaat kan je met diverse zaken helpen, waaronder:

  • Geschillen: wij adviseren zorgverzekeraars/zorgverleners/zorginstellingen bij ontstane conflicten over bijvoorbeeld zorgcontracten of wet- en regelgeving;
  • Contractuele vraagstukken: het adviseren over de diverse contracten waar je als zorgorganisatie bij betrokken bent;
  • Governance: het adviseren over de wijze van besturen en het toezicht op organisaties, zowel intern als extern;
  • Privacybescherming: wij adviseren klanten over de naleving van de privacyregels onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • Kwaliteitswetgeving: het adviseren aan zorgorganisaties over naleving van kwaliteitsnormen en toezicht.

Dit rechtsgebied heeft veel overlap met andere rechtsgebieden, omdat gezondheidsrecht verweven is met verschillende juridische domeinen. Onze advocaat kan je helpen met vragen over:

JURIDISCHE KWALITEIT & AVG IN DE ZORG

Als zorgverzekeraar of (para-) medische beroepsoefenaar wil je kwalitatief goede zorg leveren. Het voldoen aan wetgeving in de zorg is daar een belangrijk onderdeel van. Wij kijken graag met je mee om jou aan de wettelijke eisen van (onder o.a.) de Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg (Wkkgz), Wtza, WMO, WLZ, Jeugdwet en/of de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen te laten voldoen.

De medische gegevens van patiënten bevatten (zeer gevoelige) bijzondere persoonsgegevens. Het is daarom essentieel om de gegevens van jouw patiënten te beschermen en daarmee hun privacy te waarborgen. Als zorginstelling ben je bijvoorbeeld verplicht om de toegang tot deze gegevens te beperken, datalekken te melden en de rechten van patiënten op het gebied van privacy na te leven. Onze gezondheidsrecht advocaten adviseren je graag over de te nemen stappen om de privacy van jouw patiënten te waarborgen.

Naast eigen wet- en regelgeving binnen het gezondheidsrecht, wordt dit rechtsgebied beheerst door meerdere andere rechtsgebieden die met het gezondheidsrecht verweven zijn.

WAAROM KIEZEN VOOR EEN GEZONDHEIDSRECHT ADVOCAAT VAN DOMMERHOLT ADVOCATEN?

Onze sectie ‘Gezondheidsrecht’ kenmerkt zich niet alleen door een uitstekende kennis, maar ook door ervaring en betrokkenheid. Deze veelzijdige ervaring is direct toepasbaar in de praktijk. Net als in onze juridische kwaliteit, investeren we continu in betrokkenheid bij de zorg. Dat draagt bij aan de tactvolle aanpak in een branche, waarin juridische, ethische en persoonlijke belangen zo zeer met elkaar zijn vervlochten.

Wil jij eens sparren over jouw situatie? Of heb je vragen over wet- en regelgeving in de zorg? Neem gerust contact op met onze gezondheidsrecht advocaten.

Neem contact met ons op