Gezondheidsrecht advocaat

Het gezondheidsrecht is voortdurend in beweging. Nieuwe wet- en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen in de zorg en ook klachten of datalekken komen door de kracht van (social) media steeds vaker onder een vergrootglas te liggen.

Voor jou als zorgverzekeraar of (para-) medische beroepsoefenaar is het daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste veranderingen binnen de zorg en daarop vroegtijdig te anticiperen. Ons team met advocaten staat voor je klaar om je hierin te ontzorgen, zodat jij je kunt richten op de zorg van jouw patiënten.

Juridische kwaliteit & AVG in de zorg

Als zorgverzekeraar of (para-) medische beroepsoefenaar wil je kwalitatief goede zorg leveren. Het voldoen aan wetgeving in de zorg is daar een belangrijk onderdeel van. Wij kijken graag met je mee om jou aan de wettelijke eisen van (onder o.a.) de Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg (Wkkgz), Wtza, WMO, WLZ, Jeugdwet en/of de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen te laten voldoen.

De medische gegevens van patiënten bevatten (zeer gevoelige) bijzondere persoonsgegevens. Het is daarom essentieel om de gegevens van jouw patiënten te beschermen en daarmee hun privacy te waarborgen. Als zorginstelling ben je bijvoorbeeld verplicht om de toegang tot deze gegevens te beperken, datalekken te melden en de rechten van patiënten op het gebied van privacy na te leven. Onze gezondheidsrecht advocaten adviseren je graag over de te nemen stappen om de privacy van jouw patiënten te waarborgen.

Naast eigen wet- en regelgeving binnen het gezondheidsrecht, wordt dit rechtsgebied beheerst door meerdere andere rechtsgebieden die met het gezondheidsrecht verweven zijn.

Dommerholt Advocaten adviseert je graag over:

Bestuursrecht ,zoals vergunningen, handhavingstrajecten, handhavingsbesluiten (o.a. IGJ) opleidings- en registratiegeschillen, bestuursrechtelijke geschillen o.a. vergunningen en tarieven (geneesmiddelprijzen etc)
Ondernemingsrecht, zoals governance, overnames en samenwerkingen
Vastgoedrecht
Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Arbeidsrecht, zoals individuele ontslagkwesties, arbeidsvoorwaarden (o.a. WNT), reorganisaties

Thuis in de gezondheidszorg

Onze sectie ‘Gezondheidsrecht’ kenmerkt zich niet alleen door een uitstekende kennis, maar ook door ervaring en betrokkenheid. Deze veelzijdige ervaring is direct toepasbaar in de praktijk. Net als in onze juridische kwaliteit, investeren we continu in betrokkenheid bij de zorg. Dat draagt bij aan de tactvolle aanpak in een branche, waarin juridische, ethische en persoonlijke belangen zo zeer met elkaar zijn vervlochten.

Wil jij eens sparren over jouw situatie? Of heb je vragen over wet- en regelgeving in de zorg? Neem gerust contact op met onze gezondheidsrecht advocaten.

Neem contact met ons op