Concurrentiebeding

De vrees van iedere werkgever: het vertrek van een goed presterende werknemer naar de concurrent. Om het bedrijfsbelang van de werkgever te beschermen, wordt er in de arbeidsovereenkomst vaak een concurrentiebeding opgenomen.

Een concurrentiebeding is een verbod om na het beëindigen van een arbeidsovereenkomst op enigerlei wijze bij of voor de concurrent te gaan werken. Vaak heeft het beding betrekking op een branche en/of  eenzelfde regio/afzetmarkt en wordt er een specifieke periode genoemd waarvoor het beding geldig is. Een relatiebeding is een bijzondere vorm van een concurrentiebeding. Zo’n beding verbiedt een werknemer om op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor klanten en/of relaties van de ‘oude’ werkgever.

Waarom zou ik een concurrentiebeding opnemen?

Een concurrentiebeding, waaronder dus ook een relatiebeding, neem je op om je ‘bedrijfsdebiet’ te beschermen. Het zorgt er voor dat de knowhow en goodwill van je bedrijf niet zomaar bij de concurrent terecht komt als jouw voormalig werknemer bij of voor die concurrent gaat werken. Het relatiebeding beschermt specifiek ook je klantenbestand en daarmee je omzet. Ons advies is dan ook om altijd zowel een concurrentiebeding, als een relatiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomsten van je werknemers.

Boetebeding

Ook is ons advies om op overtreding van deze bedingen een boete te zetten. Zo weet de werknemer op voorhand dat in geval van overtreding van dat beding een boete verschuldigd is en hoef je als werkgever niet aan te tonen welke schade je hebt geleden door die overtreding.

Waaraan moet een concurrentiebeding voldoen om geldig te zijn?

Het beding moet schriftelijk overeengekomen zijn in een arbeidsovereenkomst met een meerderjarige werknemer.

Over de vraag of het concurrentiebeding wel schriftelijk overeen gekomen is tussen partijen zie je nog wel eens discussie ontstaan. Hierover is wisselende rechtspraak beschikbaar. Wil je er zeker van zijn dat je de discussie over de ‘schriftelijkheid’ niet hoeft te voeren, zorg er dan gewoon voor dat de werknemer zijn handtekening zet onder de arbeidsovereenkomst waarin het concurrentiebeding is opgenomen.

Kan ik een concurrentiebeding opnemen in alle typen contracten?

Nee, als uitgangspunt geldt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet toegestaan is. Hierop bestaat één uitzondering: Als je als werkgever namelijk schriftelijk motiveert dat het opnemen van een concurrentiebeding voor de betreffende functie van de betreffende werknemer noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelangen dan is een concurrentiebeding in een tijdelijk contract voor bepaalde tijd ook toegestaan. De formulering van die zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelangen luistert heel nauw. Doe je dat niet goed, dan is het beding nietig en kun je er geen beroep op doen. Zorg er dus voor dat je je goed laat adviseren over de inhoud van de motivering.

Moet ik bij een verlenging van een tijdelijk contract voor bepaalde tijd met concurrentiebeding zo’n beding opnieuw overeenkomen?

Vanwege de hierboven genoemde schriftelijkheidseis is ons advies om altijd een handtekening van een werknemer onder het (verlengde) contract te krijgen.  Dus ook bij een verlenging onder dezelfde voorwaarden opnieuw een handtekening vragen aan de werknemer. Ook als je besluit de werknemer een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden of als hij een nieuwe functie krijgt, zorg er voor dat je de handtekening van de werknemer hebt onder de arbeidsovereenkomst met het daarin opgenomen concurrentiebeding.

Wat is eigenlijk de rol van de nieuwe werkgever?

Gaat een werknemer naar een nieuwe werkgever/concurrent? Dan zou het op de weg van de nieuwe werkgever kunnen liggen om de werknemer te vragen of de werknemer gebonden is aan een concurrentiebeding bij de oude werkgever. Als de nieuwe werkgever eenmaal weet van het concurrentiebeding in een eerdere arbeidsovereenkomst bij de oude werkgever, dan kan het soms lonen om ook de nieuwe werkgever aan te spreken voor de door de oude werkgever geleden schade. Dat kan als de nieuwe werkgever op een onrechtmatige manier profiteert van de overtreding van het concurrentiebeding door de werknemer. Voor de oude werkgever zal het niet altijd makkelijk zijn om dat onrechtmatig handelen te bewijzen, maar desondanks is het het overwegen waard.

Werkt een concurrentiebeding eigenlijk wel?

In de rechtspraak zie je best vaak dat werkgever en werknemer twisten over de geldigheid en de mogelijkheid tot handhaving van een concurrentiebeding. Ook wordt vaak geprobeerd om een concurrentiebeding te omzeilen. Als een beding schriftelijk overeengekomen is én duidelijk is geformuleerd, dan komt het vaak aan op een afweging van de belangen van werkgever en werknemer. Een werknemer heeft belang bij het recht op vrije arbeidskeuze, een werkgever op bescherming van zijn bedrijfsdebiet. Welk belang zwaarder weegt, zal echt ingekleurd moeten worden aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval. Wij adviseren regelmatig over die belangenafweging en de vraag of je wel of niet moet gaan procederen. Daarbij zullen we uiteraard ook stil staan bij de manier waarop het beding overeen gekomen is en de inhoud daarvan.

Concurrentiebeding opstellen en voorbeeld

Zoals je kunt lezen zijn er bij het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst meerdere aspecten waar je rekening mee moet houden. Wil je dat er iemand met je mee kijkt of ben je op zoek naar een goed voorbeeld en/of sluitende formulering, laat het ons dan vooral weten. Eén van onze arbeidsrecht advocaten kan met je meekijken of een opzet voor je verzorgen.

Video concurrentiebeding
Wil je meer weten of alles nog eens in een video terugzien? Onze collega Laura Brendel wordt geïnterviewd over het concurrentiebeding, bekijk deze hieronder.

Heeft het eigenlijk wel zin om een concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst? En wanneer is en blijft het concurrentiebeding geldig? Bekijk het gehele interview 'Non concurrentiebeding - interview met advocaat Laura Brendel' om te weten te komen hoe het precies zit.
Neem contact met ons op