Medehuur woonruimte

Het samen huren van een woonruimte zien we in Nederland veel gebeuren. Maar wie is de huurder van de gehuurde woning? En word je na een huwelijk automatisch medehuurder van een woonruimte? En wat zijn de rechten en plichten van een medehuurder?

Wanneer ben ik medehuurder van een woonruimte?

‘Word ik medehuurder als ik ga trouwen of samenwonen?’ Een vraag die vaak bij één van onze huurrecht advocaten terecht komt. Vaak heeft een van beide partners al een huurwoning die op zijn/haar naam staat en gaat de andere partner erbij ‘wonen’. Betekent dat dan ook automatisch dat de intrekkende partner (mede)huurder van de woning is geworden?

De intrekkende partner wordt automatisch medehuurder indien hij/zij met de huurder getrouwd is of een samenlevingscontract heeft gesloten. De medehuur blijft bestaan zolang de partners in dezelfde woning blijven wonen en samen een huishouden hebben. De huurder en de medehuurder hebben dezelfde rechten en plichten en wanneer de huurder vertrekt uit de woning of overlijdt, wordt de medehuurder automatisch huurder. Een rechter dient bij een scheiding te beslissen wie de huurder van de woonruimte blijft.

Wanneer ben ik geen medehuurder van een woonruimte?

De intrekkende partner wordt géén medehuurder wanneer hij/zij niet met de huurder is gehuwd of een samenlevingscontract heeft gesloten. In dat geval heeft de intrekkende partner geen rechten en plichten tegenover de verhuurder. Hij/zij kan de verhuurder wel vragen om medehuurder te mogen worden. Dat verzoek kan hij/zij alleen samen met de huurder doen en voorwaarde is dat zij samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding moeten voeren. Hoe je een dergelijk verzoek doet en wat een duurzame gemeenschappelijke huishouding precies is, kan een in huurrecht gespecialiseerde advocaat aan je uitleggen.

Vertrek of overlijden van huurder

Wanneer geen sprake is van medehuur dan heeft de intrekkende partner bij vertrek of overlijden van de huurder geen rechten ten opzichte van de verhuurder. In de regel zal hij/zij het gehuurde dan moeten verlaten. Wanneer de huurder is overleden dan kan de achterblijver de verhuurder vragen om huurder te mogen worden. Als de verhuurder dat verzoek afwijst dan kan hij/zij ook de kantonrechter nog vragen om huurder te mogen worden; dat verzoek moet wel binnen zes maanden na het overlijden van de huurder worden ingediend bij de rechter.

Samenhuur

Als beide partners, bij het aangaan van de huurovereenkomst, de huurovereenkomst met de verhuurder ondertekenen, dan is sprake van samenhuur. Zij zijn dan samen huurder van de woning.

Samenhuur betekent dat beiden aansprakelijk zijn voor het betalen van de huur en beiden de verplichtingen uit de huurovereenkomst moeten nakomen. Verhuurder kan beide huurders aanspreken om bijvoorbeeld de huur te betalen, niet voor de helft, maar voor het geheel.

Ook moeten samenhuurders in de regel samen de huur opzeggen en samen vertrekken. Soms zijn uitzonderingen hierop wel bespreekbaar met de verhuurder en wordt toch toegestaan dat een van beide huurders vertrekt en de ander als huurder blijft.

Ga jij samenwonen? Of wil je de samenwoning beëindigen? Een huurrecht advocaat kan met je meedenken of je adviseren over de te nemen stappen.

Neem contact met ons op