Mededinging

Met mededinging heeft vrijwel iedere onderneming te maken. Het mededingingsrecht gaat over de regels die in acht moeten worden genomen bij de mededinging met jouw concurrenten. Het zorgt ervoor dat er op een eerlijke manier geconcurreerd wordt. Een advocaat mededinging ondersteunt je hierin graag.

Bij de beslissing om bepaalde transacties wel of niet aan te gaan, moet dus ook aan de regels van het mededingingsrecht worden gedacht. De consequenties van handelen in strijd met die regels kunnen erg groot zijn. De hoge boetes die de Europese Commissie en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) opleggen halen vaak het nieuws.

Wanneer heb je met het mededingingsrecht te maken?

Binnen het mededingingsrecht gaat het erom dat er geen afspraken mogen worden gemaakt waardoor de vrijheid om met elkaar te concurreren onmogelijk wordt gemaakt of wordt bemoeilijkt. Dat is de hoofdregel binnen het mededingingsrecht: in Nederland moeten we vrij zijn om met elkaar te concurreren. Die hoofdregel bestaat ter bescherming van de consumenten.

Situaties waarbij die hoofdregel in het gedrang kan komen:

 • Jouw onderneming ontwikkelt een product dat je wilt verkopen door middel van verschillende distributeurs in Nederland. Hierbij wil je dat iedere distributeur zich aan een door jou bepaald rayon houdt. Mag jij op die manier handelen?
 • Mag jij als ondernemer zelf bepalen welke minimumprijzen je wilt dat distributeurs aanhouden?
 • Stel je hebt een online verkoopkanaal, mag de online verkoopprijs dan door de leverancier bepaald worden?
 • Bij het afspreken van non-concurrentiebedingen in overnameovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten en distributieovereenkomsten etc..

In dit soort gevallen hangt het met name af van de vraag om hoeveel ondernemingen het gaat die de afspraken maken, wat hun gezamenlijke omzet is en of die afspraken dus een merkbare invloed hebben op de markt.

Andere vragen die kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld:

 • Mag ik, zonder enige beperking, met andere bedrijven afspraken maken over gezamenlijke inkoop?
 • Kan ik voorkomen dat in een project met andere bedrijven mijn kennis wordt ‘gestolen’?
 • Is het mogelijk om in bijvoorbeeld licentieovereenkomsten (geografische) beperkingen aan het gebruik van de licentie op te nemen?

Fusies en overnames

Bij fusies en overnames komt het mededingingsrecht ook om de hoek kijken. Als immers twee of meer ondernemingen in dezelfde markt samensmelten tot één onderneming, beperkt dat de mogelijk de concurrentie. Al naar gelang de hoogte van de omzet en het marktaandeel van de betrokken ondernemingen kunnen wij beoordelen of voor een bepaalde overname de toestemming van de ACM of bij grotere overnames de EU nodig is. Mocht dat zo zijn, dan is begeleiding door een advocaat mededinging bij de melding hiervan aan te raden. Het gaat dan vaak met name om vast te stellen wat de relevante markt is waarop de fuserende ondernemingen opereren.

Non-Concurrentiebedingen

Vaak worden er bij overnames non-concurrentiebedingen afgesproken. De koper wil immers niet dat de verkoper gaat concurreren met de onderneming die net verkocht is. Dit soort afspraken raken natuurlijk aan de kern van het mededingingsrecht, omdat de strekking ervan nou juist is om de vrije concurrentie te beperken. Dit soort afspraken kunnen dus verboden zijn, behalve als het bijvoorbeeld gaat om kleine bedrijven met weinig omzet. Dan is er geen merkbare invloed op de markt en houden de consumenten dus voldoende keus.

Online verkoop en het mededingingsrecht

Als het gaat om de online verkoop van producten en diensten, merken wij dat daar vanuit de Europese Commissie en de ACM veel aandacht voor is. Met name als daar gezamenlijke afspraken over prijzen en wijze van verkoop worden gemaakt. Een advocaat mededinging denkt daarover graag met je mee, zo weet je exact of je de juiste regels en richtlijnen toepast.

Jouw bedrijf, onze ervaring

Onze advocaten mededinging hebben ervaring in veel aspecten van het mededingingsrecht en ondersteunen je daar graag in:

 • Het maken en beoordelen van overnamecontracten en aandeelhoudersovereenkomsten;
 • Het maken en beoordelen agentuurovereenkomsten, franchisecontracten etc.
 • Het opstellen en beoordelen van verticale commerciële contracten, zoals (selectieve) distributieovereenkomsten;
 • Het adviseren over non-concurrentiebedingen, mogelijke kartels, misbruik van machtspositie en onderzoeken van de ACM en/of de EC;
 • Advies bij het opstellen en implementeren van gedragscodes en compliance programma’s;
 • Advisering en rechtsbijstand in procedures over mededingingsrechtelijke kwesties;
 • Opzetten selectief distributienetwerk.
Neem contact met ons op