Joint venture

Een joint venture is een samenwerkingsverband tussen verschillende ondernemingen. Deze ondernemingen zijn vrij in de juridische structuur die zij daarvoor willen gebruiken. Dat geeft veel vrijheid, maar daardoor zijn heldere afspraken erg belangrijk.

Wat is een joint venture?

Twee of meer ondernemingen kunnen ervoor kiezen om hun krachten te bundelen. Ze kunnen bijvoorbeeld kennis, arbeid en bedrijfsmiddelen samenvoegen om een bepaald resultaat te bereiken. De samenwerking wordt dan een zelfstandige onderneming die voor rekening en risico van de oprichters wordt gedreven.

Een joint venture is niet een vastomlijnde samenwerkingsvorm en er zijn daarvoor geen algemene wettelijke regels. Een joint venture wordt vaak vormgegeven in een besloten vennootschap (BV) of een vennootschap onder firma (VOF). In het eerste geval zijn de oprichters de aandeelhouders van de BV, in het tweede geval zijn zij vennoten van de VOF. In de praktijk wordt de gezamenlijke onderneming aangeduid als de ‘joint venture’.

Wanneer kies je voor een joint venture?

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een joint venture. Als ondernemingen op een bepaald deelgebied van hun markt willen samenwerken, dan kunnen zij die samenwerking uitvoeren in een joint venture. Het is eigenlijk een vorm van intensief samenwerken. Je kunt ook een joint venture oprichten voor een wat kortere termijn,  bijvoorbeeld voor de uitvoering van een bepaald project. Dat laatste zie je geregeld in de bouw- en infrawereld.

De overeenkomst bij een joint venture

De samenwerking zal moeten worden vastgelegd in een overeenkomst. Wat voor soort overeenkomst dat is hangt af van de gekozen juridische structuur. Als sprake is van een rechtspersoon waarin aandelen worden gehouden, dan ligt een aandeelhoudersovereenkomst het meest voor de hand. Als wordt gekozen voor een vennootschap onder firma dan worden de afspraken geregeld in een VOF-akte.

Mogelijke geschillen die je wilt voorkomen

In samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen wil je heldere afspraken maken met elkaar. Je wilt vastleggen wat welke partij inbrengt en wie wat gaat doen voor de gezamenlijke onderneming. Hierdoor voorkom je vervelende discussies over de vraag of je wel hebt voldaan aan wat partijen bij de samenwerking voor ogen hebben gehad.

Daarnaast is het belangrijk om regeling te treffen over het beëindigen van de joint venture. Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met het nieuwe bedrijf, mag een partij daarmee verder gaan, aan wie komende de Intellectuele Eigendomsrechten toe en zijn er nog vergoedingen over en weer verschuldigd? Als je daarover bij aanvang van de samenwerking afspraken maakt is de kans kleiner dat dit een vervelend geschil wordt.

Tot slot moet bij het aangaan en de uitvoering van een joint venture rekening worden gehouden met het mededingingsrecht. In bepaalde omstandigheden kan een joint venture daarmee in strijd zijn. Het is verstandig om je daarover tijdig te laten adviseren.

Juridisch advies bij een joint venture

De specialisten van Dommerholt Advocaten hebben ruime ervaring met het begeleiden bij de oprichting van joint ventures. Op basis van de aard van de samenwerking, de specifieke branche en de wensen van de betreffende ondernemingen adviseren wij over de best passende juridische structuur daarvoor. Vervolgens kunnen wij de samenwerking vastleggen in een overeenkomst, zodat er helderheid bestaat over de rechten en verplichtingen van de partijen bij de samenwerking.

Het beëindigen van de samenwerking zorgt ook regelmatig voor juridisch getouwtrek. Onze ondernemingsrecht advocaten denken graag mee over de meest efficiënte wijze van beëindiging van de samenwerking.

Neem contact met ons op