Juridische kwesties bij zonnepanelen

Ons land en onze daken raken steeds voller met zonnepanelen. Bij het plaatsen van (veel) zonnepanelen of bij het ontwikkelen van een zonnepark zien we helaas dat er in veel gevallen niet goed is nagedacht over de juridische (en soms ook fiscale) kant.

In onze praktijk maken we het (te) vaak mee; het plaatsen van een grote hoeveelheid zonnepanelen op daken van bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen waarbij de focus te veel ligt op het plaatsen en het rendement van de zonnepanelen. Vergeten wordt om na te gaan of deze zonnepanelen door de plaatsing een onderdeel worden van het hypotheekrecht van de bank. Want ken jij de consequenties daarvan?

Ook bij ontwikkelingen die op buurtniveau worden ontwikkeld moet goed nagedacht worden hoe dat juridisch vorm te geven. Hierbij kan je denken aan gezamenlijke zonnepanelen die een gezamenlijke batterij voeden waarop gezamenlijke laadpalen worden aangesloten én een gezamenlijke deelauto mee wordt geladen.

Veel mogelijkheden, veel (groene) initiatieven maar ook veel regels!

Het Nederlandse goederenrecht en zonnepanelen

Het Nederlandse goederenrecht bevat veel regels die dwingend zijn en waarvan dus niet kan worden afgeweken. Dat botst soms bij de opzet van (grootschalige) duurzame projecten, zoals bij een zonnepanelenproject.

Zonnepanelen die geïntegreerd zijn in het dak zijn een bestanddeel van het pand geworden en daarmee een onroerend goed. Onroerende goederen vallen dus ook onder het hypotheekrecht van de bank. Maar kan je in dat geval de btw over de aanleg van de zonnepanelen verrekenen? De rechter in Den Bosch vond recent van niet maar de rechter in Leeuwarden vond dat er bij in het dak geïntegreerde panelen wel gedeeltelijke vooraftrek van btw mocht worden toegepast. Zo zie je dat de regels kunnen afwijken. Goed om daarop voorbereid te zijn zodat je bij het verrekenen van jouw btw niet verrast wordt.

Zonnepanelen: een onroerende zaak

Later op het dak gemonteerde panelen zijn weliswaar wel weer te demonteren en dus niet ‘aard en nagelvast’, maar de panelen zijn wel bedoeld om duurzaam ter plaatse te blijven liggen. Uit meerdere uitspraken van rechters blijkt dan ook dat deze zonnepanelen onroerende zaken zijn (geworden). En die vallen dus óók onder het hypotheekrecht van de bank. Ze vallen dan (meestal) ook onder de opstalverzekering van het pand, maar dat moet je wel controleren. En daarbij eisen verzekeraars (steeds vaker) dat de panelen dan ook volgens toepasselijke NEN normen worden aangelegd door erkende installateurs.

Dus zorg ervoor dat als je zelf panelen gaat leggen die je bij bijvoorbeeld bij een bouwmarkt hebt gekocht, je goed weet wat je doet en wat de mogelijke (juridische) consequenties zijn.

Juridische constructies

Bij wat grotere projecten is het overigens wel mogelijk én verstandig om juridische constructies op te tuigen zodanig dat de zonnepanelen geen onderdeel van het pand worden. Zo kan er een apart opstalrecht voor worden gevestigd, maar daarvoor moet je wel naar de notaris. Een andere mogelijkheid is het dak of de grond waarop de panelen worden geplaatst te verhuren aan degene die de exploitatie van de zonnepalen doet. Dat is ook zo vorm te geven dat zelfs bij een faillissement van de pandeigenaar de panelen niet in de failliete boedel vallen. Maar zowel bij opstal-als huurconstructies moet wel vooraf toestemming van de pand/grondeigenaar én de hypotheekhouder worden gevraagd.

Als laatste; vergeet (ook) niet dat zonnepanelen op jouw dak de WOZ-waarde van de woning kunnen verhogen.

Contact met een juridisch expert

Aan welke kant je ook staat bij een zonnepanelen project, neem op tijd contact met een gespecialiseerde jurist op om je te laten voorlichten zodat je zoveel als mogelijk verrassingen achteraf voorkomt.