Duurzaam ondernemen advocaat

Verantwoorde keuzes maken in je bedrijfsvoering en zorgen voor een minimale ecologische footprint. Of circulariteit- en duurzaamheidsinitiatieven ontplooien en aanjagen... Er kunnen tal van redenen zijn waardoor jij als ondernemer te maken krijgt met het thema duurzaamheid. Met welke juridische aspecten moet je dan rekening houden? We nemen je hierin mee.

Dommerholt Advocaten en duurzaam ondernemen: hoe en waarom?

Het moment en de redenen waarom een ondernemer onze juridische expertise nodig heeft verschilt. Ook als het gaat om duurzaamheid. Het kan wat dit thema betreft in de kern wel herleid worden tot het besef bij nagenoeg iedereen dat je niet meer om duurzaamheid heen kunt. Als het gaat om duurzaamheid wordt daarbij steeds vaker aansluiting gezocht bij de term ESG. ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Als een ondernemer op die onderwerpen goed wil presteren, dan is kwalitatief goede juridische ondersteuning essentieel. Bij Dommerholt Advocaten is kennis over die onderwerpen aanwezig. Niet alleen gedreven door de vragen van onze klanten, maar ook gedreven vanuit een intrinsieke motivatie bij een aantal van onze collega’s om betrokken te zijn bij lokale organisaties die zich inzetten voor een betere wereld.

Circulariteit, energietransitie, industrie, visserij en landbouw

De ‘E’ (Environmental) ziet op ons milieu en raakt wellicht nog het meest het oorspronkelijke idee dat je bij duurzaamheid hebt. Circulariteit, energietransitie, industrie, visserij en landbouw en het creëren van een wereld die toekomstbestendig is zonder de belangen van de betrokken ondernemers uit het oog te verliezen. In dit verband adviseren onze advocaten diverse klanten die bezig zijn met het ontplooien van nieuwe duurzame initiatieven (zoals initiatieven met betrekking tot zonnepanelen, windmolens, waterstof, recycling, circulariteit, etc.), maar treden wij tegelijkertijd op tegen overheden die de regels wat onze klanten betreft net iets te beperkt uitleggen.

Maatschappelijk en sociaal: verduurzaming van jouw mensen

De ‘G’ (Governmental) gaat over een verantwoorde bedrijfsvoering en raakt aan onderwerpen als privacy, ethiek, data en compliance (hieronder scharen wij ook uitgiftes van CO2 credits of vergelijkbare producten). Ook hierover adviseren wij ondernemers met grote regelmaat. Daarbij baseren wij ons advies op de wet, maar kijken wij verder dan dat. Een onderneming staat niet meer op zichzelf maar beweegt zich in een publieke ruimte die steeds meer aandacht vraag op deze thema’s.

Wijzigende wet- en regelgeving

Naast de wens van veel ondernemers om hun steentje bij te dragen, zal wet- en regelgeving ondernemers daar beetje bij beetje ook toe dwingen. De algemene standaard wordt steeds duurzamer. Dat vergt aanpassingen aan de bedrijfsvoering en de producten en diensten die ondernemers leveren. Om daadwerkelijk te voldoen, heb je ook andere partijen nodig. Wij helpen ondernemers daarbij.

Contracteren en duurzaamheid

Het verduurzamen van je onderneming kan je meestal niet alleen. Daarvoor heb je vaak partners in de keten of in je omgeving nodig, zoals bij het circulair maken van je product of het verduurzamen van je bedrijventerrein. Met al die partijen moet je goede afspraken maken. Daarbij is het zaak dat alle betrokken partijen over hun schaduw heen kunnen kijken. De belangen van alle partijen moeten zijn geborgd om het project tot een succes te maken en daadwerkelijk met elkaar te verduurzamen.

Dat is waar onze advocaten gespecialiseerd in duurzaam ondernemen een bijdrage leveren. Het begeleiden van het proces, het ondervangen van alle verschillende belangen en het goed opschrijven van de rechten en plichten die daarbij horen. Dit leidt ertoe dat een duurzame samenwerking tot stand kan worden gebracht.

Procederen en duurzaamheid

Steeds vaker worden aandeelhoudersvergaderingen verstoord. Af en toe lees je over aansprakelijkheid van organisaties en bestuurders vanwege milieuschade. Er worden regels afgedwongen of teruggedraaid omdat anders in strijd wordt gehandeld met een gezonde leefomgeving. Het zijn enkele voorbeelden van situaties waarin duurzaamheid de kern vormt van een procedure. Wij verwachten dat deze vorm van procedures alleen maar toe zal nemen. Wij helpen onze klanten graag bij het minimaliseren van het risico op een procedure. Aan de andere kant: wij schromen het ook niet om te staan voor de belangen van onze klanten in een eventuele procedure.

Contact met Dommerholt Advocaten

Heb jij behoefte om te sparren met een juridisch specialist over jouw duurzame vraag? Wil je meer informatie over de juridische aspecten omtrent circulariteit in jouw organisatie of heb je op uitdagende wijze te maken met wetgeving op dit gebied? Neem contact met ons op, onze advocaten denken graag met je mee.