Juridisch advies bij een bedrijfsovername nodig?

Het aankopen of verkopen van een onderneming is een intensief traject, een goede voorbereiding én specialistische begeleiding is dan ook geen overbodige luxe. Juridische ondersteuning bij het maken van ingrijpende keuzes, advies over hoe je keuzes en gevolgen het beste kunt vastleggen; in onze ogen essentieel om daar de hulp van een expert, een bedrijfsovername advocaat, bij in te roepen.

Onze advocaten kunnen als zodanig fungeren en staan je graag bij in dit intensieve traject van een bedrijfsovername, waarbij een succesvolle aan-of verkoop zonder gedoe achteraf of in de toekomst het doel is. Door onze betrokkenheid bij tientallen overnames per jaar, zijn onze advocaten specialist op dit gebied en zetten zij graag hun kennis, kunde en ervaring in om iedere overname succesvol bij te staan.

Bedrijfsovername advocaat

Onze advocaten zijn specialisten als het gaat om bedrijfsovername advies. Hierbij geven zij bedrijfsovername advies bij diverse soorten bedrijfsovernames, waarbij je kunt denken aan een aandelentransactie, een activa-passiva transactie, een management buy-in of juist buy-out of een (juridische) fusie. Om welk type bedrijfsovername het ook gaat, onze advocaten stellen samen de benodigde juridische documenten op, zoals een geheimhoudingsovereenkomst, intentieverklaring en een koopovereenkomst.

Heb je dit alles al liggen of worden ze aangeleverd door een partij van wie je koopt of aan wie je verkoopt? Dan beoordelen onze advocaten alle juridische documentatie en zorgen ze er voor dat voor jou én samen met jou de beste deal wordt gemaakt en afspraken duidelijk worden vastgelegd. Ook in het verdere (onderhandelings-)traject staan onze advocaten je volledig bij.

Intentieverklaring

De redenen voor een bedrijfsovername zijn divers, zo kan het bijvoorbeeld gaan om een uitbreiding van een bestaande onderneming, een fusie tussen twee elkaar aanvullende ondernemingen, een overname in een familiebedrijf door de volgende generatie of de verkoop van een onderneming in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Wat de reden ook is, het is verstandig om  voordat een definitieve koopovereenkomst wordt aangegaan om door beide partijen, een intentieverklaring te laten tekenen. In zo’n intentieverklaring worden bijvoorbeeld de eventuele exclusiviteit en bepaalde voorwaarden over hoe de koopovereenkomst tot stand zal komen, geregeld. Een intentieverklaring is geen vrijblijvende verklaring, ook hier kleven verplichtingen aan.

Juist voor het geval er geen definitieve overeenstemming kan worden bereikt over de aan-of verkoop legt zo’n intentieverklaring vast aan welke verplichtingen partijen desondanks toch zijn gebonden en welke gevolgen overtreding van die verplichtingen heeft.  Zorg dat je voor het tekenen van een intentieverklaring, altijd juridisch bedrijfsovername advies hebt ingewonnen over de inhoud van die verklaring en de mogelijke gevolgen voor het geval de aan-of verkoop toch niet doorgaat.

Bij Dommerholt Advocaten denken we met je mee in dit proces. We nemen je het denkwerk uit handen en zorgen dat we in duidelijke taal en toelichting aangeven wanneer je wat moet doen. Wij focussen ons niet alleen op het juridisch advies bedrijfsovername maar denken graag breder (strategisch) met je mee zodat jij je ondernemersdoelen kan nastreven.

Onderzoeks-en mededelingsplicht bij bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername heeft als uitgangspunt de koper een onderzoeksplicht en de verkoper een mededelingsplicht. Alle informatie die voor een koper van wezenlijk belang zou kunnen zijn bij de aankoop van het bedrijf, moet de verkoper mededelen en de koper heeft de plicht om onderzoek te doen naar het bedrijf dat de koper wil aankopen. Hoewel de mededelingsplicht als uitgangspunt voor de onderzoeksplicht gaat, hangt het mede af van de aard en omvang van het onderzoek dat de koper heeft uitgevoerd, of en zo ja, welke schade hij eventueel vergoed kan krijgen.

Zo’n onderzoek vindt vaak plaats in de vorm van een Due Dilligence Onderzoek (DDO), waarbij de juridische, fiscale en andere administratieve aspecten van het bedrijf worden onderzocht. De uitkomsten van zo’n DDO worden vaak vertaald in garanties of vrijwaringen die in de koopovereenkomst worden neergelegd. Juist over die garanties of vrijwaringen, maar ook over de aard en omvang van het DDO is juridisch advies en de daaropvolgende vertaalslag in de koopovereenkomst essentieel en door onze ervaringen nemen onze bedrijfsovername advocaten dit graag voor je uit handen.

Bedrijfsovername advies

Juridische begeleiding van A tot Z of alleen voor een specifiek onderdeel in het overnametraject, onze advocaten adviseren en ondersteunen graag. Doordat onze advocaten aan verschillende brancheteams gekoppeld zijn, kunnen wij altijd de juiste kennis, kunde en ervaring afstemmen die in de betreffende bedrijfsovername gevraagd wordt voor het beste resultaat. Binnen Dommerholt Advocaten hebben we advocaten werkzaam die gespecialiseerd zijn in meerdere rechtsgebieden. We kunnen zo altijd de juiste advocaten inschakelen om op meest efficiënte wijze jouw vraagstuk te behandelen.

Neem contact met ons op