Bedrijfsovername

Het aankopen of verkopen van een onderneming is een intensief traject, een goede voorbereiding én specialistische begeleiding is dan ook geen overbodige luxe. Juridische ondersteuning bij het maken van ingrijpende keuzes, advies over hoe je keuzes en gevolgen het beste kunt vastleggen; in onze ogen essentieel om daar de hulp van een expert, een bedrijfsovername adviseur, bij in te roepen.

Onze advocaten kunnen als zodanig fungeren en staan je graag bij in dit intensieve traject van een bedrijfsovername, waarbij een succesvolle aan-of verkoop zonder gedoe achteraf of in de toekomst het doel is.

Bedrijfsovername adviseur

Onze advocaten zijn specialisten als het gaat om advisering bij bedrijfsovernames. Hierbij geven zij bedrijfsovername advies bij diverse soorten bedrijfsovernames, waarbij je kunt denken aan een aandelentransactie, een activa-passiva transactie, een management buy-in of juist buy-out of een fusie. Om welk type bedrijfsovername het ook gaat, onze advocaten stellen samen de benodigde juridische documenten op. Zo is het belangrijk om een goede intentieverklaring op te stellen, waarin je bijvoorbeeld duidelijke afspraken maakt over geheimhouding. Ook het opstellen van een koopovereenkomst is een essentieel onderdeel van een bedrijfsovername, omdat die koopovereenkomst de basis legt voor een mooie toekomst.

Heb je dit alles al liggen? Dan beoordelen onze advocaten, in deze noemen wij ze ook wel eens de ‘bedrijfsovername adviseurs’, alle juridische documentatie en zorgen ze er voor dat voor jou de beste deal wordt gemaakt en afspraken duidelijk worden vastgelegd. Samen met jou zorgen ze er voor dat alles juridisch waterdicht is alvorens er overgegaan wordt tot de daadwerkelijke aan- of verkoop.

Intentieverklaring

Voordat er bij een bedrijfsovername een definitieve koopovereenkomst wordt aangegaan, is het verstandig om eerst door beide partijen een intentieverklaring te laten tekenen. In zo’n intentieverklaring worden bijvoorbeeld de geheimhouding, eventuele exclusiviteit en bepaalde voorwaarden over hoe de koopovereenkomst tot stand zal komen, geregeld. Een intentieverklaring is geen vrijblijvende verklaring, ook hier kleven verplichtingen aan.

Juist voor het geval er geen definitieve overeenstemming kan worden bereikt over de aan-of verkoop legt zo’n intentieverklaring vast aan welke verplichtingen partijen desondanks toch nog vast zitten en welke gevolgen overtreding van die verplichtingen heeft.  Zorg dat je voor het tekenen van een intentieverklaring, altijd juridisch bedrijfsovername advies hebt ingewonnen over de inhoud van die verklaring en de mogelijke gevolgen voor het geval de aan-of verkoop toch niet doorgaat.

Onderzoeks-en mededelingsplicht bij bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername heeft als uitgangspunt de koper een onderzoeksplicht en de verkoper een mededelingsplicht. Alle informatie die voor een koper van wezenlijk belang zou kunnen zijn bij de aankoop van het bedrijf, moet de verkoper mededelen en de koper heeft de plicht om onderzoek te doen naar het bedrijf dat de koper wil aankopen. Hoewel de mededelingsplicht als uitgangspunt voor de onderzoeksplicht gaat, hangt het mede af van de aard en omvang van het onderzoek dat de koper heeft uitgevoerd, of en zo ja, welke schade hij eventueel vergoed kan krijgen.

Zo’n onderzoek vindt vaak plaats in de vorm van een Due Dilligence Onderzoek (DDO), waarbij de juridische, fiscale en andere administratieve aspecten van het bedrijf worden onderzocht. De uitkomsten van zo’n DDO worden vaak vertaald in garanties of vrijwaringen die in de koopovereenkomst worden neergelegd. Juist over die garanties of vrijwaringen, maar ook over de aard en omvang van het DDO. Het is dus essentieel om je hierover ook goed te laten bijstaan door een bedrijfsovername adviseur.

Bedrijfsovername advies

Begeleiding van A tot Z of alleen voor een specifiek onderdeel in het overnametraject, onze advocaten adviseren en ondersteunen graag. Doordat onze advocaten aan verschillende brancheteams gekoppeld zijn, kunnen wij altijd de juiste kennis, kunde en ervaring afstemmen die in de betreffende bedrijfsovername gevraagd wordt voor het beste resultaat.