Welke verzekeringen zijn voor een ondernemer belangrijk?

Als ondernemer ben je volledig gefocust op de toekomst en denk je in mogelijkheden. Dat is natuurlijk goed, maar ondernemen brengt ook risico’s met zich mee waartegen je jezelf goed wilt beschermen.

Of je nou een zzp’er bent of een grote onderneming hebt, als de risico’s zich verwezenlijken kan dat veel impact hebben op de continuïteit van je onderneming. In deze blog zetten wij de belangrijkste verzekeringen voor jouw bedrijf op een rij zodat je goed voorbereid kan blijven werken aan je onderneming.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Voor zelfstandige ondernemers is een arbeidsongeschiktheidsverzekering een must-have! Als je namelijk door ziekte of een ongeluk  geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, krijg je te maken met een inkomensachteruitgang. Als zelfstandige ondernemer is je onderneming sterk of soms zelfs volledig afhankelijk van jouw inzet. Valt die weg, dan komt niet alleen de continuïteit van je onderneming in gevaar maar ook je financiële situatie in privé. Zonder AOV ben je afhankelijk van de overheid en krijg je vaak pas bij langdurige ziekte een lage bijstandsuitkering. Om dat te voorkomen kun je een AOV afsluiten zodat je doorbetaald krijgt bij arbeidsongeschiktheid. Het zorgt ervoor dat je zekerheid hebt. In sommige gevallen kan een AOV zelfs fiscaal voordelig zijn voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting als aftrekpost.

Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als ondernemer werk je enthousiast om zoveel mogelijk om te zetten. Hoe meer opdrachten en hoe groter des te beter. Hoe groter het belang van een opdracht of samenwerking is, des te belangrijker is het om bedacht te zijn op de risico’s. Het financieel belang dat ermee gepaard gaat zal namelijk ook groot zijn. Als er dan onverhoopt iets fout gaat waardoor je partner of opdrachtgever schade oploopt, kan het zijn dat je aansprakelijk wordt gesteld voor die schade. Om die klap op te kunnen vangen is het verstandig je onderneming tegen deze risico’s te verzekeren met een bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheid.

Bij een bedrijfsaansprakelijkheid ben je gedekt tegen materiële schade zoals bijvoorbeeld een computer of machine van een ander die stuk gaat omdat je het laat vallen of omdat er een kop thee overheen valt en waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld. Ook letselschade die je onverhoopt toebrengt, is onder deze verzekering gedekt. De dekking geldt ook voor eventuele medewerkers die je in dienst hebt. De beroepsaansprakelijkheid biedt dekking voor fouten die mogelijk gemaakt kunnen worden in je dienstverlening. Je kunt denken aan het geven van onvolledig of verkeerd advies waardoor je klant schade lijdt. Het kan ook zijn dat je iets over het hoofd ziet terwijl je dit wel had moeten zien, omdat je bijvoorbeeld nog niet veel ervaring hebt. Ook voor die situatie kan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering soelaas bieden.

Daarnaast anticipeer je met een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op potentiële contracten met klanten en/of partners. Veel ondernemingen willen namelijk zekerheid hebben dat hun contractspartner gedekt is tegen schade als gevolg van een fout. Het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering wordt dan vaak opgenomen als voorwaarde in het contract. Zij willen zekerheid hebben dat zij hun schade vergoed kunnen krijgen zonder dat dat ten koste gaat van de samenwerking omdat je de deuren moet sluiten na het betalen van een grote claim.

Inventaris- en opstalverzekering

Het pand waar je werkt als ondernemer is het visitekaartje voor je klanten. Als je werknemers in dienst hebt zal dit ook het centrum zijn van waaruit er zal worden gewerkt aan de diensten en/of producten die je biedt. Daarom is het van belang om zowel je pand als de inboedel te verzekeren tegen gevaren. Een inventaris- en opstalverzekering vergoedt de schade die je als ondernemer lijdt wanneer er schade ontstaat aan je pand door bijvoorbeeld een brand of storm. Het is ook denkbaar dat je een opslagplaats hebt in je pand waar je kostbare producten of materialen in opslaat. Als er door een lekkage dan schade ontstaat aan de inventaris, dan vergoedt de verzekeraar je schade.

Rechtsbijstandsverzekering

Tot slot is een rechtsbijstandsverzekering ook een belangrijke verzekering om te hebben. Stel een debiteur weigert te betalen of je lijdt schade als gevolg van een fout van een klant. Als zij vervolgens weigeren verantwoordelijkheid te nemen, wil je de mogelijkheid hebben om (rechts)maatregelen te nemen. De kosten voor rechtsbijstand kunnen flink oplopen en soms sta je voor de vervelende situatie dat je de kosten tegen de baten moet afwegen, los van de kans op succes. Het afdwingen van datgene waar je recht op hebt kost namelijk soms meer dan wat het je oplevert. Met een rechtsbijstandsverzekering zorg je ervoor dat de kosten in ieder geval niet meewegen in de beslissing om je recht te halen bij een ander.

Naast de hierboven genoemde verzekeringen zijn er nog meer belangrijke verzekeringen voor ondernemers. Op de juiste manier verzekerd zijn tegen de risico’s kan je onderneming redden. Vraag daarom van te voren advies bij onze verzekeringsrecht specialisten zodat je je daarna volledig kan richten op je onderneming zonder je druk te maken om de gevaren.

Neem contact met ons op