Verduurzamen van je bedrijventerrein: hoe doe je dat?

Steeds meer bedrijven willen een steentje bijdragen aan de verduurzaming in Nederland. Wat is er nou efficiënter dan dat op te pakken met het hele bedrijventerrein samen? Het is een mooi uitgangspunt én… het kan!

Er moeten echter wel een aantal zaken geregeld worden om het tot een succes te maken. Die zaken en een aantal hobbels (en oplossingen) die op de weg naar het verduurzamen van je bedrijventerrein liggen, delen we hier graag met je.

De voordelen van samen verduurzamen

De voordelen van het samenwerken zijn groot. Zo komen meer projecten binnen handbereik, kunnen opstarten- en exploitatiekosten worden gedeeld, wordt het bedrijventerrein interessant voor andere bedrijven, kunnen eventuele risico’s wordend gedeeld, zou de waarde van het onroerend goed kunnen stijgen, ben je beter voorbereid op de toekomst en draag je je steentje bij aan een duurzamere samenleving.

Ook kan je gebruik maken van elkaar. Sommige ondernemingen verbruiken veel energie, zijn bereid te investeren in zonnepanelen, maar hebben simpelweg de ruimte niet. Een ander bedrijf op hetzelfde bedrijventerrein heeft de ruimte wellicht wel.

Verder kan je ook denken aan het gezamenlijk opzetten van een waterstofhub, gezamenlijke oplaadpunten (eventueel met powerbanks) en de gezamenlijk aanschaf van windmolens.

Kortom: er is veel mogelijk.

De hobbels bij het verduurzamen van je bedrijventerrein

Als je gezamenlijk dit soort initiatieven optuigt, ontkom je er niet aan om goede afspraken te maken. Er moeten investeringen gedaan worden en je moet met elkaar borgen dat die investeringen worden terugverdiend.

Andere elementen waar je rekening mee moet houden zijn:

  1. niet ieder bedrijf profiteert evenveel van de initiatieven;
  2. ondernemers verhuizen naar een ander pand;
  3. nieuwe ondernemers komen op het bedrijventerrein;
  4. het organiseren van de zeggenschap over eventuele nieuwe investeringen;
  5. de wijze waarop je samen omgaat met onvoorziene situaties, kosten en/of opbrengsten.

De oplossingen: samen verduurzamen kan!

Over alle bovenstaande punten kan je afspraken maken. Daarbij zijn er vele opties om de eventuele hobbels te overwinnen en de voordelen te benutten.

Qua organisatiestructuur zou je bijvoorbeeld een vereniging of stichting kunnen oprichten. In de statuten kan je dan bovenstaande onderdelen regelen. Het blijft natuurlijk ook mogelijk om geen aparte entiteit op te richten, maar in ‘losse’ samenwerkingen afspraken te maken.

Met betrekking tot de projecten zelf: je kan per project bedrijven zoeken die mee willen doen, of bedrijven aan elkaar koppelen die elkaars duurzaamheidsinitiatieven kunnen versterken. Je kan echter ook een totaalplan maken waar allerlei projecten onder vallen waar voor allerlei bedrijven verschillende voordelen te behalen zijn.

En dan over de afrekening: als het goed is, is er geld te verdelen omdat het verduurzamen van een bedrijventerrein geld oplevert. Dat is altijd makkelijker dan wanneer er geld bij moet. Het zal echter wel van belang zijn om een redelijke, objectieve en goed meetbare methode te vinden om de investeringen en de opbrengsten te verdelen. Deze moet recht doen aan alle partijen. Anders kan het maar zo zijn dat er toch partijen afhaken.