Arbeidsrecht advocaat

Arbeidsrecht is een belangrijk rechtsgebied dat betrekking heeft op de relatie tussen werkgevers en werknemers. Het reguleert de arbeidsverhoudingen en de rechten en plichten van beide partijen. Elke onderneming of instelling krijgt dan ook vroeg of laat te maken met arbeidsrecht.

Wat is arbeidsrecht?

Binnen het arbeidsrecht valt een breed scala aan juridische kwesties die zich voordoen binnen de arbeidsverhoudingen. Bij het arbeidsrecht worden zaken behandeld zoals het beoordelen van arbeidsovereenkomsten, het begeleiden van ontslag, het opstellen of toetsen van arbeidsvoorwaarden, het begeleiden van arbeidsconflicten, adviseren over arbeidsongeschiktheid en nog veel meer. Het doel van het arbeidsrecht is ervoor te zorgen dat er een goede balans is tussen de rechten en plichten van werkgevers en werknemers.

Wat doet een arbeidsrecht advocaat?

Een arbeidsrecht advocaat is gespecialiseerd in het geven van juridisch advies en biedt bijstand met betrekking tot arbeid gerelateerde kwesties. In goede tijden moeten er arbeidsvoorwaarden en concurrentiebedingen worden opgesteld. In tijden van crisis zorgen reorganisaties voor juridische vraagstukken. In alle gevallen draait het om mensen. Dat vereist een zorgvuldige, kwalitatief hoogwaardige aanpak van een arbeidsrecht advocaat.

Onze arbeidsrecht advocaat kan je helpen bij:

De arbeidsrecht advocaten van Dommerholt Advocaten staan klaar om je bij te staan bij een breed scala aan arbeidsrechtelijke zaken. Enkele van de gebieden waarin wij kunnen helpen zijn:

 • Wij bieden diensten voor het opstellen of toetsen van arbeidsovereenkomsten.
 • Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van arbeidsgeschillen, ontslagzaken en situaties van ontslag op staande voet, waarbij we streven naar eerlijke oplossingen binnen de wettelijke mogelijkheden.
 • Het opstellen en/of beoordelen van vaststellingsovereenkomsten waarmee een arbeidsovereenkomst in onderling overleg wordt beëindigd. Bijvoorbeeld ingeval van een arbeidsgeschil of na twee jaar ziekte.
 • We begeleiden werkgevers bij het goed inrichten van het wettelijk vereiste verbetertraject als sprake is van onvoldoende functioneren of zelfs disfunctioneren van een werknemer.
 • Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van management- en detacheringsovereenkomsten.
 • Het opstellen en beoordelen van concurrentie- en relatiebedingen om de belangen van jouw organisatie te beschermen.
 • Wij bieden ondersteuning bij vragen en situaties binnen het sociaal zekerheidsrecht waarin de Ziektewet of de WIA een rol speelt.
 • Cao-gerelateerde vragen, zodat jouw bedrijf weet of je onder een CAO valt en, als dat zo is, of je voldoet aan de regels in collectieve arbeidsovereenkomsten.
 • Actuele zaken zoals de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) die geldt voor zelfstandigen die worden ingehuurd door opdrachtgevers.
 • Wij kunnen (directie)reglementen opstellen om interne procedures en regels vast te leggen.
 • Bij reorganisaties of overnames bieden wij begeleiding om de juridische aspecten vlekkeloos te laten verlopen.
 • Expertise op het gebied van pensioenrecht, om ervoor te zorgen dat pensioenregelingen voldoen aan de geldende wetgeving. Maar wij begeleiden ook bij geschillen over bijvoorbeeld het wijzigen of uitvoeren van een pensioenregeling.
 • Het adviseren bij vraagstukken over medezeggenschap, zowel aan ondernemers en instellingen als aan de Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PvT).

Ontslagrecht

Ontslagrecht in Nederland blijft in beweging, met belangrijke wijzigingen in 2015 en 2020 door de Wet Werk en Zekerheid en de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Voor deskundig advies en begeleiding bij ontslagzaken, staan onze ervaren arbeidsrecht advocaten klaar om te helpen.

Het Nederlandse ontslagrecht biedt in principe twee hoofdroutes voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst: via het UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de reden voor ontslag. Daarnaast is onderlinge overeenstemming mogelijk, vaak vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Bij deze juridische stappen kan het raadzaam zijn om een advocaat, gespecialiseerd in ontslag in te schakelen.

Waarom kiezen voor een arbeidsrecht advocaat van Dommerholt Advocaten

Duidelijk is dat arbeidsrecht een complex rechtsgebied is, dat continu in beweging is. Dat vraagt om een arbeidsrecht advocaat die tegelijkertijd de problematiek van de ondernemer en de medewerker snapt.

Toegankelijk, mensgericht en doorpakken wanneer het moet. Met één van de grootste arbeidsrechtpraktijken van Noord-Midden Nederland adviseren en begeleiden de arbeidsrecht advocaten van Dommerholt Advocaten profit- en non-profitorganisaties op het gebied van arbeids- en medezeggenschapsrecht. Ondernemingen, maar ook individuen zoals directieleden of statutair bestuurders, staan we bij met deskundig juridisch advies.

We denken mee bij het beoordelen van een arbeidsovereenkomst of het registreren van een belangrijk functioneringsgesprek. Maar natuurlijk is jouw arbeidsrecht advocaat altijd beschikbaar om korte vragen direct te beantwoorden.

Neem contact met ons op