Intellectuele eigendom

Heb je jezelf wel eens afgevraagd of de website van jouw bedrijf en de content daarop daadwerkelijk wel van jou zijn? Als je geen afspraken maakt met de websitebouwer, is de kans  namelijk groot dat het intellectueel eigendom van de (content op de) website gedeeld of geheel in eigendom is van de websitebouwer.

Over de verdeling van intellectuele eigendomsrechten

Het voorbeeld met de websitebouwer geldt breder. Het gaat om alle partijen die iets voor jou ontwikkelen waar intellectuele eigendomsrechten aan kleven. Dat zijn bijvoorbeeld ook IT-specialisten die je inhuurt om software of applicaties te ontwikkelen.

Juridisch gezien is het uitgangspunt dat de maker rechthebbende is op het intellectueel eigendomsrecht. In de voorbeelden zijn dat de websitebouwer en de IT-specialisten.

Er kan ook sprake zijn van een gedeelde intellectueel eigendom als de intellectuele eigendomsrechten gezamenlijk zijn ontwikkeld. Er zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld een door werknemer ontwikkelde intellectueel eigendomsrecht. In dat geval komen het intellectueel eigendomsrecht toe aan de werkgever.

Een vervelend gevolg van de wettelijke verdeling van de intellectuele eigendomsrechten is dat een andere partij (gedeeld) rechthebbende kan zijn op onderdelen van je bedrijf, terwijl je dacht dat je daar zelf het alleenrecht op had.

Afspraken over de verdeling van intellectuele eigendomsrechten

Het is mogelijk om afspraken te maken over de verdeling van intellectueel eigendomsrecht. Dan wijk je af van de verdeling op basis van de wet. Ons advies is om dat voorafgaand aan het starten van de werkzaamheden te doen. Daarbij schrijf je expliciet op aan wie de intellectuele eigendomsrechten toekomen die bij de uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen ontstaan. Het is mogelijk het intellectueel eigendomsrecht aan een van partijen toe te delen, te verdelen over meerder partijen of een bepaalde specifieke verdeling te maken.

Intellectueel eigendom vanuit de opdrachtnemer

Vanuit het perspectief van de opdrachtnemer kan het echter ook verstandig zijn afspraken te maken over de verdeling van het intellectueel eigendom. Allereerst geeft dit duidelijkheid wanneer je als opdrachtnemer daadwerkelijk wil dat de intellectuele eigendomsrechten aan jou toekomen. Je voorkomt discussie achteraf.

Bovendien kunnen met die afspraak al bestaande intellectuele eigendomsrechten worden beschermd. Dat is bijvoorbeeld relevant bij de doorontwikkeling of ter beschikking stelling van bepaalde software of applicaties.

Kortom: om discussies over de verdeling van intellectuele eigendomsrechten te voorkomen, bijvoorbeeld over het gebruik van je eigen website, adviseren wij van tevoren goede afspraken te maken. Onze ondernemingsrecht advocaten helpen je graag!

Neem contact met ons op