Projectontwikkeling

Voor projectontwikkelaars liggen er de komende jaren volop kansen. Het woning tekort in Nederland is groot en daarom moeten er alleen al één miljoen woningen worden bijgebouwd. Of het nu gaat om een bestaand pand dat wordt opgedeeld in appartementen of een volledig nieuwe woonwijk, projectontwikkeling is complex en goede juridische advisering en bijstand is daarom noodzakelijk.

Samenwerking met de gemeente

Bij de bouw van een woning of bedrijfspand krijg je als projectontwikkelaar in vrijwel alle gevallen te maken met de gemeente. De gemeente zal ervoor moeten zorgen dat de beoogde ontwikkeling planologisch mogelijk is. Vaak zien we dat de gemeente in ruil voor medewerking een actieve rol krijgt in het ontwikkelproces. Ook is de gemeente verplicht om afspraken te maken over het kostenplaatje. Dit alles wordt meestal in een vroeg stadium geregeld in een zogenoemde ‘anterieure overeenkomst’.

Overeenkomsten met private partijen

Naast dat je een overeenkomst met de gemeente sluit, zijn er overeenkomsten nodig met private partijen zoals koopovereenkomsten voor de benodigde grond en overeenkomsten tussen de ontwikkelaar en de aannemer voor de feitelijke bouw. Verder zijn er overeenkomsten nodig met de uiteindelijke gebruikers. Het is belangrijk dat je deze overeenkomsten goed op elkaar afstemt om te voorkomen dat bijvoorbeeld bestemmingswijzigingen niet doorgaan (of vertraging oplopen) en jij als ontwikkelaar jouw afspraken met de overige betrokkenen niet kunt nakomen.

Financiering van het project

Bij een nieuw bouwproject komt vaak veel geld kijken. Financiële instellingen stellen steeds hogere eisen aan de zekerheden die een ontwikkelaar moet bieden in ruil voor financiering. Zij verlangen allang niet meer (alleen) een hypotheekrecht, maar zij eisen bijvoorbeeld ook dat de benodigde gronden eigendom worden van een speciaal daarvoor opgerichte vennootschap, in combinatie met een pandrecht op de aandelen in die vennootschap.

Door de vele betrokken partijen, de grote belangen en de grote risico’s, is projectontwikkeling bij uitstek een vakgebied waarin het beter is om van tevoren alles goed geregeld te hebben. Voorkom dat je achteraf moet constateren dat het al in een vroeg stadium is misgegaan. Met een goede en vooral vroegtijdige voorbereiding zorg je ervoor dat je geschillen kunt voorkomen en vooral datgene kunt doen waar je écht gelukkig van wordt: ondernemen!

Wil jij weten of je alles rondom jouw project juridisch goed geregeld hebt? Neem gerust contact op met één van onze bouwrecht specialisten. Zij denken graag met je mee!

Neem contact met ons op