Merkenrecht

Als merkhouder wil je voorkomen dat andere ondernemers jouw merk gebruiken, namaken of misbruiken. Met een merkenrecht is het mogelijk om jouw merk hiertegen te beschermen.

Wat is het merkenrecht?

Een merkrecht is het uitsluitend recht op een teken dat bedoelt is om waren of diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen. De kern van het merkenrecht bestaat in de bescherming die geboden wordt aan ingeschreven merken.

Bij een merk kan je bijvoorbeeld denken aan:

  • een bedrijfsnaam
  • een logo
  • een specifieke kleur
  • de vorm van een product of de verpakking
  • een geur of klank

Het is van belang dat jouw merk voldoende onderscheidend is om een merkenrecht te kunnen hebben. Het is bijvoorbeeld meestal niet mogelijk om het merkenrecht op het woord ‘slager’ of ‘bakker’ te hebben. Daarnaast is het een vereiste dat het teken grafisch is weergeven. Dit is met name van belang bij bijvoorbeeld geuren of klanken.

Registratie van een merk

Een merkenrecht kan je slechts verkrijgen door inschrijving in de registers van een merkenbureau. In Nederland is dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Eerst vindt een depot plaats en vervolgens een inschrijving. Bij de registratie moet je aangegeven voor welke waren en/of dienstklassen de merkregistratie geldt. Als je jouw merk inschrijft, krijg je het merkenrecht voor de gehele Benelux.

Daarnaast is het mogelijk om Uniemerken te registreren. Het registreren van een merk voor de Europese Unie is mogelijk bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Wil je jouw merk liever internationaal registreren? Dan kan dat via de World Intellectual Property Organization (WIPO).

Op het moment dat jouw merk rechtsgeldig is ingeschreven, geldt het merkenrecht voor 10 jaar. Daarna is het mogelijk om het recht telkens met 10 jaar te verlengen.

Rechten van de merkhouder

Degene die als eerst een merk heeft geregistreerd, heeft de sterkste rechten als merkhouder. Dit geeft je als merkhouder in beginsel exclusiviteit voor het gebruik van het (geregistreerde) teken voor waren en diensten.

Een merkhouder kan optreden tegen een ander die een identiek of overeenstemmend merk gebruikt. Dit kan wanneer het merk wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten, maar ook voor soortgelijke of zelfs niet-soortgelijke diensten als hierdoor verwarring kan ontstaan. Ook als er bijvoorbeeld ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit jouw merkenrecht, kun je daartegen optreden. Daarnaast kun je als merkhouder optreden tegen inbreuk via een zogenaamde oppositieprocedure en/of doorhalingsprocedure.

Verschil merkenrecht en auteursrecht

Het auteursrecht is een ander intellectueel eigendomsrecht dan het merkenrecht. Een auteursrecht ontstaat automatisch op het moment dat een werk een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (EOK + PS). Het geeft de maker een ‘uitsluitend recht’ om zijn of haar werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Auteursrechten kunnen bijvoorbeeld rusten op een tekening, boek of zelf ontwikkelde softwareapplicatie. Anders dan bij een merkenrecht hoeft voor een auteursrecht dus geen aparte registratie plaats te vinden. Soms vallen een auteursrecht en een merkenrecht samen, bijvoorbeeld als een product zowel auteursrechtelijk (creatieve vormgeving van het werk) als merkenrechtelijk (het merk waaronder het product in de markt is gezet) is beschermd. Als een derde partij dan inbreuk maakt en zowel het auteursrechtelijk beschermde werk namaakt en ook het merk ‘overneemt’, dan kun je zowel vanuit het merkenrecht als het auteursrecht optreden.

Wat kan een advocaat merkenrecht voor jou betekenen?

Een merkenrecht advocaat kan jou helpen om het moment dat iemand anders inbreuk maakt op jouw merkenrecht. Op het moment dat iemand anders inbreuk op jouw merk pleegt , wil je dat die partij stopt met het onrechtmatig gebruik van jouw merk. Via de rechter kan je dan bijvoorbeeld een verbod op het gebruik van het merk vragen of winstafdracht of schadevergoeding vorderen.

Ben je op zoek naar een advocaat merkenrecht? Onze specialisten adviseren en ondersteunen je graag.

Neem contact met ons op