IT-recht advocaat

De informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft een prominente plaats in onze samenleving. Het speelt dan ook een belangrijkere rol in het functioneren van dienstverlening en bedrijfsprocessen bij ondernemingen en instellingen.

Vrijwel iedere onderneming of instelling maakt gebruik van soft- en hardware en daarmee dus ook van informatietechnologie. Het IT-recht is een rechtsgebied dat constant in ontwikkeling is en dat vereist van onze IT advocaten/ICT advocaten een actuele, toekomstbestendige maar zeker ook een praktische aanpak. Samen met de klant!

IT-recht en ICT-recht

Het IT- en ICT-recht kan in veel verschillende situaties relevant worden voor zowel een MKB’er als een grote onderneming. Waar ICT zich razendsnel ontwikkelt, komen automatisch juridische vraagstukken op tafel. En om jouw bedrijfsprocessen en daarmee dienstverlening zo continue mogelijk te laten verlopen én doorlopen, is het cruciaal om óf voorbereid te zijn op juridische IT-/ICT-vraagstukken óf korte lijnen met een juridisch sparringpartner te hebben.

Er zijn veel verschillende afspraken waar ondernemers vroeg of laat mee te maken krijgen en die verband (kunnen) houden met het IT-recht. Die afspraken kunnen worden vastgelegd in algemene voorwaarden, licentieovereenkomsten, service level agreements (SLA), softwareovereenkomsten, escrow-overeenkomsten en ander soorten IT-contracten.

Onze IT advocaten kunnen je daarnaast ook op andere terreinen bijstaan:

  • Cybersecurity: is jouw beveiliging op orde?
  • E-commerce: bij online ondernemen komen heel veel juridische vraagstukken op tafel.
  • De privacywetgeving (AVG): een wetgeving waar vrijwel elke onderneming zich aan dient te houden.
  • Databankenrecht: het opvragen en hergebruiken van gegevens uit een databank gaat (altijd) online en dus zijn ook daar regels aan verbonden.

Intellectueel eigendomsrecht

Heb jij je wel eens afgevraagd of de content op jouw website, waar jij online handelt, wel van jou is? Het IT-recht schuurt heel nauw tegen het intellectuele eigendomsrecht aan. Onze IT advocaten zijn dan ook helemaal thuis in onderwerpen als handelsnamenrecht en auteursrecht en mogelijke inbreuken daarop.

Advocaat IT-recht

Door de specialistische en actuele kennis, kunde en ervaring samen te voegen kunnen onze IT-recht advocaten op een efficiënte wijze met ondernemers en instellingen meedenken, ondersteunen en adviseren bij een tal van juridische vraagstukken die binnen het IT-recht kunnen spelen.

Neem contact met ons op