Escrow

Bij de koop en verkoop van ondernemingen komt zekerheidsstelling vaak ter sprake. Escrow is een vorm van zekerheid waarbij de koopprijs (of een deel daarvan) niet aan de verkoper wordt voldaan, maar aan een ‘escrow agent’ (meestal een notaris). Escrow komt daarnaast ook in andere varianten voor, bijvoorbeeld om de continuïteit van ondernemingen te waarborgen op het moment dat een softwareleverancier failliet gaat.

Escrow bij overnames

De hierboven beschreven vorm van escrow wordt met name gebruikt bij overnames. In een escrow overeenkomst als deze worden meestal de volgende vaste onderdelen geregeld:

  • Waarvoor het bedrag in bewaring wordt genomen (meestal ter zekerheid van de verplichtingen van de verkoper, zoals het nakomen van garanties);
  • Wie de escrow agent is en op welke escrow rekening de gelden zullen worden gestort;
  • Wanneer de overeenkomst eindigt c.q. wanneer de gelden vrij zullen komen.

Als de verkoper vervolgens al zijn verplichtingen is nagekomen, zal de escrow agent de gelden weer aan hem teruggeven. Mocht blijken dat de verkoper schadeplichtig is, dan kan de koper zich verhalen op de gelden die op de escrow rekening staan.

Escrow in de ICT

Ook afnemers en leveranciers van ICT kunnen een escrow overeenkomst sluiten. Deze escrow overeenkomsten komen in verschillende vormen voor. In de klassieke vorm wordt (een kopie van) de broncode van de (vaak bedrijfskritische) software die een onderneming gebruikt, gedeponeerd op een veilige plaats. In het geval van een faillissement van de softwareleverancier blijft de in bewaring gestelde broncode veilig voor de klant. Op die manier is de klant gegarandeerd van het ‘blijven draaien’ van zijn software.

Wanneer kies je voor een escrow?

Er zijn veel verschillende vormen van escrow mogelijk en het kan in uiteenlopende situaties worden gebruikt door ondernemers. Het doel van escrow is altijd om een vorm van zekerheid te stellen voor (een van) de partijen.

In plaats van escrow kunnen partijen ook gebruik maken van bijvoorbeeld een abstracte bankgarantie of een borgstelling door een aandeelhouder of andere derde. Welke soort zekerheid in welk geval de beste optie is, verschilt van geval tot geval. Wij kunnen adviseren over de verschillende mogelijkheden en beoordelen welke vorm van zekerheidsstelling de best passende oplossing voor een ondernemer is.

Wil je meer weten over escrow? Niet alleen binnen het IT-recht zien we deze vorm van zekerheid terug, ook binnen andere rechtsgebieden kan dat een uitkomst zijn!

Juridisch advies is zeker geen overbodige luxe bij het afsluiten van een escrow regeling. Neem contact op met één van onze specialisten, zij sparren graag met je over jouw situatie!

Neem contact met ons op