Wie kan een faillissement aanvragen?

Een faillissement kan worden uitgesproken van rechtspersonen (bijvoorbeeld een besloten vennootschap), natuurlijke personen (particulieren) en natuurlijke personen met een onderneming (waaronder zzp’ers, vennoten van een VOF of beherend vennoten van een commanditaire vennootschap).

Maar wie kan een faillissement aanvragen? Een faillissement kan door vier verschillende partijen worden aangevraagd welke ik hieronder per partij doorneem.

Faillissementsaanvraag door schuldeiser

Ten eerste kan een faillissement worden aangevraagd door schuldeisers. Het is daarbij noodzakelijk dat er minimaal twee schulden zijn bij minimaal twee schuldeisers, want één enkele schuldeiser kan geen faillissement aanvragen van een andere partij. Bovendien moet één van de schulden opeisbaar zijn en met je in de toestand verkeren dat je opgehouden bent met betalen.

Als schuldeiser kun je het faillissement niet zelfstandig aanvragen. Je zult een faillissementsaanvraag moeten laten indienen door een advocaat. Op Rechtspraak.nl vind je de te volgen procedure voor de schuldeisers en wat je als schuldenaar tegen een faillissementsaanvraag van schuldeisers kan doen.

Faillissementsaanvraag door schuldenaar zelf

Ten tweede kan een faillissement worden aangevraagd door de schuldenaar zelf. Ook hierbij geldt dat er minimaal twee schulden moeten zijn, bij minimaal twee schuldeisers, één van de schulden moet opeisbaar zijn en je moet in de toestand verkeren dat je bent opgehouden te betalen.

Voor het aanvragen van een eigen faillissement is het niet vereist dat de aanvraag wordt ingediend door een advocaat. Je kunt zelf een faillissementsaanvraag indienen door online de ‘Eigen aangifte faillietverklaring’ in te vullen.

Let op dat er bij de aanvraag van je eigen faillissement nadere regels verbonden kunnen zijn. Zo moet je bij het aanvragen van het faillissement van je eenmanszaak medewerking hebben van je echtgenoot of geregistreerd partner, indien de gemeenschap tussen de echtgenoten/geregistreerd partners niet is uitgesloten. Ook bij het aanvragen van een faillissement van een besloten vennootschap (BV) gelden nadere regels: de algemene vergadering van aandeelhouders zal een besluit moeten nemen tot aanvraag van het eigen faillissement, voordat je als bestuur over kan gaan tot aanvraag van het faillissement van de BV.

Over de praktische gang van zaken en de te volgen procedure voor de aanvraag van je eigen faillissement vind je op Rechtspraak.nl een overzicht.

Faillissementsaanvraag door het Openbaar Ministerie en WSNP-bewindvoerder

Tot slot kan ook het Openbaar Ministerie een faillissement aanvragen vanwege het openbaar belang en een bewindvoerder als de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) is toegepast en de schuldsaneringsregeling tussentijds moet worden beëindigd, bijvoorbeeld omdat de betreffende schuldenaar zich niet aan de afspraken houdt.

Is mijn wederpartij failliet?

Ben jij benieuwd of je wederpartij (onlangs) failliet is verklaard? Kijk dan eens in het Centraal Insolventieregister (CIR). Het CIR bevat de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Alle insolventiegegevens en faillissementsverslagen gepubliceerd ná 1 januari 2005 zijn raadpleegbaar tot zes maanden na beëindiging van de insolventie.

Word jij geconfronteerd met een faillissementsaanvraag, wil je graag je eigen faillissement aanvragen of wil je het faillissement van je debiteur aanvragen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met mij of één van mijn collega insolventiespecialisten en laten we kijken wat er mogelijk is. We helpen je graag!