Bouwrecht advocaat

Een goed bouwwerk bestaat uit vele onderdelen en er zijn vele partijen bij betrokken. Je ontkomt dus ook niet aan meerdere juridische aspecten die meespelen. Hierbij is het handig dat je deze tijdig kent en daarmee vervelende situaties kunt voorkomen.

De waarde van vastgoed is geen enkel jaar hetzelfde, bouwplannen worden gemaakt maar gaan niet meer door of worden zonder duidelijke reden on hold gezet… Bouwrecht betreft een rechtsgebied waarbinnen jij als ondernemer de risico’s en de mogelijkheid van geschillen ziet stijgen en, logischerwijs, deze tot een minimum wilt beperken.

Wat is bouwrecht?

Bouwrecht omvat de juridische voorschriften en regelgeving die van toepassing zijn op alle aspecten van bouwactiviteiten, zoals contractuele verplichtingen, aansprakelijkheid en vergunningsprocessen. Het biedt een kader om de belangen van alle betrokken partijen te waarborgen en geschillen op te lossen. Het hoofddoel van dit rechtsgebied is het handhaven van naleving van wet- en regelgeving en het bevorderen van rechtvaardige uitkomsten in de bouwsector.

Wat doet een bouwrecht advocaat?

Bij het (ver)bouwen van een pand, kan er schade aan naastgelegen panden optreden. Dit kan gebeuren als jij zelf aan het (ver)bouwen bent, maar het kan ook gebeuren doordat er naast jouw huis of bedrijfspand een nieuwe woning of bedrijfsruimte wordt neergezet. Een bouwrecht advocaat kan je adviseren over jouw rechten op vergoedingen en bijstaan om dit geschil op te lossen.

Helaas zien we vaak situaties waarbij er geschillen ontstaan over de omvang van de opdracht, onduidelijkheden in het bestek, meer- en/of minderwerk, uitloop van de opdracht en bijbehorende opleverboetes of kostenverhogende omstandigheden. Vaak, maar zeker niet altijd, zijn deze geschillen wel te voorkomen door een duidelijke overeenkomst te sluiten en/of de juiste algemene voorwaarden (AVA, UAV 2012 etc.) van toepassing te verklaren.

Onze bouwrecht advocaat kan je helpen bij:

Bij de bouw zijn zoals gezegd veel partijen betrokken, mede daardoor behelst onze bouwrecht sectie een breed rechtsgebied waarbij er sprake is van een grote diversiteit aan juridische onderwerpen. Een bouwrecht advocaat kan je ondersteunen bij en adviseren over:

  • Aansprakelijkheid van een aannemer: we bieden advies bij aansprakelijkheid voor eventuele gebreken in het uitgevoerde werk en staan je bij in geval van eventuele procedures;
  • Bouwvergunningen, overeenkomsten en bestemmingsplannen: onze specialisten kunnen je begeleiden bij het aanvragen van bouwvergunningen, het beoordelen en aanpassen van contracten en bestemmingsplannen om ervoor te zorgen dat het bouwwerk voldoet aan alle wettelijke vereisten;
  • Geschillen over meer- en minderwerk: wij kunnen je adviseren bij geschillen over meer- en minderwerk bij het vaststellen van de kosten en eventuele claims;
  • Planschade: We verstrekken advies en informatie over de mogelijke gevolgen van bouwprojecten voor jouw eigendom, evenals jouw recht op vergoeding van eventuele planschade;
  • Opleveringsproblemen: als er problemen ontstaan bij de oplevering van een bouwwerk, staan onze bouwspecialisten klaar om je te adviseren over jouw rechten en opties voor geschillenbeslechting;
  • Verborgen gebreken: indien er verborgen gebreken aan het licht komen na voltooiing van het bouwwerk, kunnen wij juridisch advies geven over jouw rechtspositie hierin;
  • Bestekwijzigingen: wij bieden advies over het doorvoeren van wijzigingen in het bestek tijdens de uitvoering van het project, inclusief het opstellen en beoordelen van contractuele documenten;
  • Grondbeleid: wij bieden advies en begeleiding op het gebied van juridische aspecten van grondbeleid, waaronder eigendomsrechten, erfpachtregelingen en grondverwerving;
  • Omgevingsrecht: wij kunnen je adviseren bij het aanvragen van vergunningen, milieueffectrapportages en ruimtelijke ordening.
  • Retentierecht: onze specialisten kunnen je adviseren over bij het inroepen van het retentierecht om betalingen veilig te stellen in geval van onbetaalde facturen of geschillen.

Advocaat in bouwrecht

Onze bouwrecht advocaten zijn lid van de Nederlandse vereniging van bouwrecht advocaten en zij zorgen er door het volgen van opleidingen voor dat hun kennis altijd up-to-date is. Met heldere contracten, deskundig juridisch advies en altijd een goed bereikbare juridische sparringpartner zorgt jouw bouwrecht advocaat er altijd voor dat er een sterke basis ligt ter voorkoming van geschillen. Zo weet jij als klant exact waar je aan toe bent en áls er een conflict ontstaat, ben jij daar al op voorbereid. Onze advocaten gespecialiseerd in bouwrecht, staan voor je klaar. Neem dus gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op