Beëindiging van huur bedrijfsruimte

Zowel verhuurder als huurder kan de huurovereenkomst van een bedrijfsruimte opzeggen.

Opzeggen huurovereenkomst bedrijfsruimte door huurder

Wanneer de huurder de huurovereenkomst bedrijfsruimte opzegt en de huurder de wettelijke of de contractuele opzegtermijn in acht neemt én de huur wordt opgezegd tegen de juiste dag, dan eindigt de huurovereenkomst. De verhuurder hoeft niet in te stemmen met de opzegging van de huurovereenkomst door de huurder.

Opzeggen huurovereenkomst bedrijfsruimte door verhuurder

Ook de verhuurder kan de huurovereenkomst bedrijfsruimte opzeggen. Het hangt er dan wel vanaf of de huurovereenkomst door die opzegging eindigt.

Op deze pagina lees je dat de huur van een bedrijfsruimte kan worden onderverdeeld in:

  1. Huur van middenstandsbedrijfsruimte
  2. Huur van overige bedrijfsruimte

Beëindiging huur van middenstandsbedrijfsruimte
Wanneer er sprake is van middenstandsbedrijfsruimte (zoals winkels en horeca), is de huurder afhankelijk van de locatie; zijn klanten weten hem daar te vinden. Om die reden heeft de wetgever de huurder van middenstandsbedrijfsruimte vergaande huurbescherming toegekend.

Deze huur, ook al is de huur voor bepaalde tijd aangegaan, eindigt niet door het verstrijken van de bepaalde termijn en ook niet bij het opzeggen van de huurovereenkomst bedrijfsruimte, maar eindigt pas indien de rechter op vordering van de verhuurder beslist dat de huurovereenkomst eindigt. Uiteraard eindigt deze huurovereenkomst ook indien de huurder instemt met de opzegging. Dat laatste geldt ook voor zogenaamde overige bedrijfsruimtehuur, denk daarbij bijvoorbeeld aan kantoren en opslagruimte.

Beëindiging huur van overige bedrijfsruimte
Bij huur van overige bedrijfsruimte eindigt de huur, indien sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd en in de overeenkomst geen afwijkende regeling is vastgesteld, door het verstrijken van de termijn. Vaak is het wel zo dat in de huurovereenkomst is bepaald dat de huurovereenkomst toch moet worden opgezegd. In dat geval eindigt de huurovereenkomst door het opzeggen van de huurovereenkomst bedrijfsruimte tegen de juiste dag. De huur die voor onbepaalde tijd is aangegaan eindigt ook door opzegging.

De huurder heeft geen huurbescherming omdat de locatie van het gehuurde in de regel minder belangrijk is. Toch hoeft de huurder het gehuurde nog niet direct te verlaten. De huurder heeft namelijk gedurende een periode van twee maanden wettelijke ontruimingsbescherming. Hij mag dan, tegen het betalen van een gebruiksvergoeding (in de regel gelijk aan de huurprijs), nog even gebruik blijven maken van het gehuurde. In die twee maanden kan de huurder de kantonrechter verzoeken om de termijn waarbinnen de ontruiming moet plaatsvinden te verlengen tot maximaal een jaar.

Indien de huurder een dergelijk verzoek niet doet, moet hij het gehuurde verlaten bij het einde van de twee maanden termijn. Indien de rechter het verzoek tot verlenging van de ontruimingsbescherming toewijst, dan kan de huurder een dergelijk verlengingsverzoek nog twee keer doen, voor maximaal een jaar per keer. Een verzoek tot verlenging kan alleen worden toegewezen indien de huurder aannemelijk maakt dat zijn belangen bij onmiddellijke ontruiming ernstiger worden geschaad dan de belangen van de verhuurder bij voortzetting van het gebruik.

Uiteindelijk zal huurder het gehuurde moeten verlaten als gevolg van het opzeggen van de huurovereenkomst bedrijfsruimte door verhuurder (dit kan dus door huurder worden opgerekt tot maximaal drie jaar na de datum waartegen is opgezegd, maar dit komt niet vaak voor).

Een opzegging doe je niet zomaar!

Om te weten hoe de huur van bedrijfsruimte moet worden beëindigd is het dus van groot belang om eerst vast te stellen om wat voor soort bedrijfsruimte het gaat, middenstands- of overige bedrijfsruimte.

Daarbij kan niet (alleen) worden uitgegaan van de tekst of kop van de huurovereenkomst. Indien de vlag (naam overeenkomst) de lading (inhoud overeenkomst) niet dekt, dan heeft dat vaak vergaande gevolgen voor de wijze van opzeggen.

Let op! Ook de opzegging zelf dient aan wettelijke vereisten te voldoen, afhankelijk van de vraag om wat voor soort bedrijfsruimte het gaat. Wanneer het opzeggen van de huurovereenkomst bedrijfsruimte niet aan die wettelijke vereisten voldoet, eindigt de huurovereenkomst niet, ook niet via de rechter.

Onze huurrecht bedrijfsruimte specialisten kunnen je hierbij ondersteunen en adviseren.

Neem contact met ons op