Algemene voorwaarden opstellen

Vrijwel iedere ondernemer maakt gebruik van algemene voorwaarden bij zijn dienstverlening. Algemene voorwaarden zijn algemene regels die een ondernemer van toepassing kan verklaren op de overeenkomsten die hij met zijn klanten sluit. Deze algemene regels zorgen voor duidelijkheid voor zowel de ondernemer als de klant.

Wat staat er in de algemene voorwaarden?

De inhoud van de algemene voorwaarden bestaat uit een bundel van regels, die gaan over onderwerpen waar een ondernemer niet bij het sluiten van iedere overeenkomst over wil onderhandelen en/of over wil nadenken. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld bepaalde leveringsvoorwaarden, garanties, klachttermijnen en de aansprakelijkheid bij eventuele gebreken.

Voor ondernemers die algemene voorwaarden willen gaan gebruiken, hebben we belangrijkste informatie in een handig stappenplan gezet. Voor inhoudelijk juridisch advies verwijzen we je door naar onze algemene voorwaarden advocaten.

Zelf opstellen of laten opstellen?

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor het hebben van algemene voorwaarden. Toch kan het waardevol zijn voor een ondernemer om hier gebruik van te maken. Omdat algemene voorwaarden zo zijn opgesteld dat ze in principe op iedere overeenkomst met iedere klant van toepassing kunnen worden verklaard, bespaart dit de ondernemer veel tijd en kosten. Een algemene voorwaarden advocaat kan dit voor je opstellen.

Er bestaan allerlei wettelijke regels waaraan algemene voorwaarden dienen te voldoen. Die wettelijke regels bepalen onder andere dat algemene voorwaarden niet streng mogen zijn voor met name de consument. Tegenover zakelijke klanten is vaak meer geoorloofd. Omdat deze wettelijke regels erg complex kunnen zijn, kiezen de meeste ondernemers er dan ook voor om hun algemene voorwaarden te laten opstellen door een advocaat of om juridisch advies in te winnen. Ook omdat belangrijke onderwerpen als aansprakelijkheid kunnen worden geregeld in de algemene voorwaarden, is het van groot belang om hier een advocaat algemene voorwaarden naar te laten kijken.

Advocaat algemene voorwaarden

Iedere onderneming kent zijn of haar eigen risico’s en daarom is het ook van belang dat algemene voorwaarden op maat gemaakt worden. Onze algemene voorwaarden advocaten zullen ervoor zorgen dat de algemene voorwaarden precies passen bij de onderneming (en haar dienstverlening). Gezien de complexiteit van de wetgeving en de diversiteit van ondernemingen, is het ook van groot belang dat hierbij maatwerk wordt geleverd.

Onze in ondernemingsrecht gespecialiseerde advocaten geven ondernemers het bij hen passende juridische advies over het opstellen van algemene voorwaarden. Door de jarenlange ervaring met klanten uit verschillende branches, hebben onze advocaten de kennis van de verschillende juridische valkuilen bij het opstellen van algemene voorwaarden.

Neem contact met ons op