Herstructurering

Het herstructureren van een onderneming is een breed begrip. In veel gevallen is een herstructurering noodzakelijk wanneer een onderneming verlieslatend is. Het lijden van verlies hoeft niet altijd de reden van een herstructurering te zijn.

Het wijzigen van de juridische structuur van een onderneming, bijvoorbeeld om werknemers te laten participeren in een onderneming, kan ook onder een ‘herstructurering’ worden verstaan.

Wanneer krijg je te maken met een herstructurering en wat moet je doen?

Het antwoord op de vraag: ‘wanneer’ en ‘in welk geval’ moet ik mijn onderneming laten herstructureren laat zich niet eenvoudig beantwoorden. Elke herstructurering vraagt daarom om een specifieke en individuele aanpak.

Indien de onderneming bijvoorbeeld verlieslatend is, kan het verstandig zijn om bepaalde bedrijfsonderdelen af te stoten of een financiering proberen te verkrijgen waardoor de continuïteit van de onderneming kan worden gewaarborgd.

De financier of investeerder kan verschillende voorwaarden stellen aan het verstrekken van een financiering. Een aantal vragen die aan de orde kan komen is bijvoorbeeld:

  • Tegen welke voorwaarden wordt de onderneming gefinancierd?
  • Dient de aandeelhouder een deel van zijn aandelen over te dragen? of
  • Dient de onderneming pandrechten te laten vestigen op haar vermogensbestanddelen?

Herstructureren is altijd maatwerk. Het is vaak vooral onderhandelen over de voorwaarden waaronder de herstructurering plaatsvindt.

Werknemers en herstructurering

Regelmatig speelt de vraag of werknemers moeten worden geïnformeerd over een herstructurering. Dit hangt af van de specifieke situatie. In gevallen waarin sprake is van een ondernemingsraad zal dat orgaan op een bepaald moment moeten worden geïnformeerd als de herstructurering impact heeft op de medewerkers.

Wanneer schakel je een advocaat in bij een herstructurering?

Een advocaat herstructurering van Dommerholt Advocaten heeft een ruime ervaring met herstructureringsvraagstukken. Wij houden ons namelijk ook bezig met de afwikkeling van faillissementen en het begeleiden van overnametrajecten. Door deze kennis kunnen wij in elk herstructureringstraject onze ervaring toepassen en adviseren over de voordelen en nadelen van een bepaalde keuzes.

Neem contact met ons op