Tekening- en modelrecht

Wanneer jij je als ondernemer bezig houdt met het vormgeven van producten, kan het verstandig zijn om jouw tekening of model vast te leggen in het modelregister. Door middel van het tekeningen- en modellenrecht is het mogelijk het kopiëren, namaken of misbruiken van jouw werk (door een ander) te voorkomen.

Wat is modelrecht en modelbescherming?

Het modelrecht of het tekeningen- en modellenrecht is een intellectueel eigendomsrecht. Een tekening of model wordt beschermd voor zover de tekening of het model nieuw is en een eigen karakter heeft (NEK). Dit wordt ook wel modelbescherming genoemd. De bescherming van een tekening of model is geregeld in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Met een modelrecht kun je juridisch optreden tegen andere partijen die jouw tekening of model proberen na te maken.

Om modelbescherming te kunnen krijgen, is het vereist dat je het model inschrijft in het Modellenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Eerst vindt een depot plaats en vervolgens een inschrijving. Het modelrecht ontstaat op het moment van inschrijving van het depot.

Het is ook mogelijk om een modelrecht te krijgen voor de gehele Europese Unie (Gemeenschapsmodel). Dit kan via de Gemeenschapsmodellenverordening (GModVo). Ook dan moet je het Gemeenschapsmodel inschrijven in de registers. Een bijzonder recht is dat van het ‘Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel’. Soms kan een rechthebbende met een model dat dus (nog) niet is ingeschreven toch optreden tegen een bewuste nabootsing van zijn model.

Wanneer modelrecht en wanneer octrooi?

Een modelrecht beschermt een tekening of model dat aan de ‘NEK-eis’ voldoet. De uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald, komen niet in aanmerking voor modelbescherming. In dat geval kun je overwegen om een octrooi aan te vragen. Een octrooi kan worden verleend voor uitvindingen die nieuw en inventief zijn en de uitvinding moet kunnen worden toegepast op het gebied van nijverheid.

Wanneer modelrecht en wanneer merkrecht?

Een merkenrecht is weer een ander intellectueel eigendomsrecht dan het tekeningen- en modelrecht. Je gebruikt een merkenrecht om je producten of diensten te onderscheiden. Je hebt veel verschillende soorten merken, zoals woordmerken, beeldmerken, kleurmerken, etc. Daarmee wijkt het merkenrecht dus weer af van het modelrecht.

Wat kan een modelrecht advocaat voor je betekenen?

Onze specialisten kunnen jou helpen op het moment dat iemand anders inbreuk maakt op jouw modelrecht. Via de rechter kan dan bijvoorbeeld een verbod op het gebruik van het modelrecht worden gevraagd of een schadevergoeding.

Ook als je een modelrecht hebt en je een licentie (gebruiksrecht) aan een andere partij wil verstrekken, is het zinvol om een advocaat in te schakelen. Deze kan een licentieovereenkomst voor je opstellen.

Ben je op zoek naar een advocaat tekening- en modellenrecht? Onze specialisten ondersteunen en adviseren je graag bij jouw juridisch vraagstuk.

Neem contact met ons op