Privacyrecht advocaat

Het privacyrecht is een rechtsgebied dat volop in ontwikkeling is en blijft. Niet alleen omdat informatietechnologie niet meer uit onze samenleving is weg te denken, maar ook omdat sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) op 25 mei 2018 er nog duidelijker regels gelden voor de verwerking van persoonsgegevens. Handelt jouw onderneming in strijd met die AVG, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes opleggen.  

Privacyrecht en contracten

Een advocaat privacyrecht kan ervoor zorgen dat jouw onderneming bij het verwerken van persoonsgegevens de maatregelen treft die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van de AVG. Zo kan een AVG advocaat je met een op maat gemaakt advies adviseren welke persoonsgegevens je wel en niet mag verwerken, wanneer het sluiten van een verwerkersovereenkomst noodzakelijk is, wat in een privacyverklaring moet staan en hoe je om moet gaan met een datalek.

Privacyrecht en werknemers

Het privacyrecht speelt niet alleen een rol bij het verwerken van gegevens van jouw klanten of relaties, maar ook in de verhouding met jouw werknemers. Ook van die werknemers verwerk jij als werkgever persoonsgegevens en speelt de vraag hoe ver je bij die verwerking mag gaan. Zo gelden er voor de gegevensverwerking van zieke werknemers bijzondere regels. De privacy van de werknemers kan ook in het geding komen als je het hebt over het controleren van werknemers bij het uitoefenen van hun werkzaamheden of het monitoren van hun email-en internetgebruik. Ook bij overnames waar werknemers bij betrokken zijn, krijgen onze advocaten regelmatig de vraag hoe om te gaan met het ter beschikking stellen van gegevens in het kader van een due dilligence onderzoek, maar ook over de overdracht van personeelsdossiers na de overname. Een advocaat privacyrecht adviseert je daar graag over.

Privacyrecht en faillissement

Binnen ons kantoor kennen wij een grote faillissementspraktijk, binnen welke praktijk juridisch advies over de AVG ook regelmatig een rol speelt. Hoe zit het bijvoorbeeld met het verkopen van klantenbestanden door de curator in het kader van een doorstart? En wat kun je van een curator verlangen als het gaat om het geven van openheid van zaken over de oorzaken en achtergronden van een faillissement? Een AVG advocaat denkt daarin graag met je mee.

Juridisch advies bij het privacyrecht

Zoals je ziet raakt juridisch advies over de AVG vele aspecten van het ondernemen. Onze specialisten hebben al vele vragen van klanten hierover kunnen beantwoorden en doen dat nog steeds. Ook voor een AVG advies op maat ben je bij ons dus aan het juiste adres. Een privacyrecht advocaat adviseert je graag over de te nemen stappen om jouw organisatie AVG-proof te maken.

Neem contact met ons op