Wet op de Ondernemingsraden

Veelgestelde vragen en antwoorden op een rij

Medezeggenschap is een belangrijk grondrecht van werknemers. Werknemers krijgen op deze manier de mogelijkheid om mee te praten en mee te beslissen over belangrijke onderdelen van jouw onderneming.

 Denk bijvoorbeeld aan de voorwaarden waaronder het werk verricht moet worden, belangrijke organisatiewijzigingen en de inrichting van de werkplek. De regels over medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’).  Het is belangrijk dat je als ondernemer de WOR goed toepast, omdat je dan vaak beter en sneller in staat bent om in te spelen op veranderingen binnen het bedrijf.

In deze blog beantwoord ik daarom een aantal veelvoorkomende vragen over deze wet, de WOR.

Hulp nodig bij of vragen over de toepassing van deze Wet op de Ondernemingsraden? Eén van mijn arbeidsrecht gespecialiseerde collega's - en ikzelf natuurlijk ook - helpen je graag!