Mer ICT B.V.

HUUB ALBERS, DIRECTEUR

“We maken sinds een paar jaar gebruik van de diensten van Dommerholt Advocaten. De samenwerking ontstond nadat onze notaris, die ook klant is bij Dommerholt, ons tipte om met dit kantoor contact op te nemen. Mond-tot-mondreclame dus. De aanleiding was een personele kwestie naar aanleiding van een overname. Onlangs heb ik ook privé een keer gebruik gemaakt van de juridische expertise van Dommerholt Advocaten. Ik vind het prettig om voor compleet uiteenlopende kwesties bij hetzelfde kantoor terecht te kunnen. Kenmerkend voor de advocaten van Dommerholt is dat ze de urgentie van de klant herkennen en daar ook naar handelen. Als je met een issue zit, wil je graag snel contact om een gevoel te krijgen bij de juridische kant van de kwestie. Dommerholt geeft snel een goede respons. De advocaten werken vlot en zijn to the point.”

Voor meer informatie: www.merict.nl