De aanzegverplichting: een verplichting die niet genegeerd mag worden

De aanzegverplichting is een cruciale verplichting voor werkgevers met werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de regels omtrent aanzeggen om mogelijke complicaties te voorkomen.

Wanneer geldt de aanzegverplichting?

Voor werkgevers is het van belang te weten wanneer de aanzegverplichting van kracht is. Een werkgever dient een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk een maand voor de einddatum te informeren over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Deze aanzegverplichting geldt niet als:

  • een kalenderdatum is gesteld. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project;
  • de arbeidsovereenkomst voor een duur van minder dan zes maanden is aangegaan.

Hoe moet ik aanzeggen?

De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 7 oktober 2022 benadrukt dat een werkgever schriftelijk moet aanzeggen. Mondeling aanzeggen is onvoldoende. Zelfs als de werknemer al op de hoogte was van het niet verlengen van het contract, is schriftelijk bewijs vereist. Wens je de arbeidsovereenkomst te verlengen, maar jouw werknemer niet? Zorg er dan voor dat je de weigering van de werknemer ook schriftelijk vastlegt.

Oeps... ik heb niet (schriftelijk) aangezegd! Wat nu?

Indien een werkgever vergeet schriftelijk aan te zeggen, heeft de werknemer recht op een aanzegvergoeding. Deze aanzegvergoeding is gelijk aan een maandsalaris. Bij te late aanzegging is de werkgever pro rata de aanzegvergoeding verschuldigd. Wanneer de werkgever bijvoorbeeld twee weken te laat aanzegt, dan is de werkgever een boete verschuldigd van twee weken salaris.

Het naleven van de aanzegverplichting is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook van belang voor een gezonde arbeidsrelatie en het vermijden van onnodige juridische complicaties. Zorg dus altijd voor tijdige en schriftelijke communicatie met betrekking tot het al dan niet verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.