Coronaverveling: wie is aansprakelijk voor de gevolgen?

Even aanhaken bij de realiteit van vandaag en de actualiteit…. De voorpagina’s staan vol van rellende jongeren die in groepsverband vernielingen aanrichten en hulpverleners te lijf gaan.

Strafbaar gedrag & burgerrechtelijke aansprakelijkheid

'Coronaverveling' of niet, enerzijds levert het meestal strafbaar gedrag op en anderzijds speelt ook burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de schade (bijvoorbeeld aan bezittingen van de overheid of van omwonenden) een belangrijke rol.

Hoe het zit:

Als een schade wordt veroorzaakt door een groep personen is het voor de schadelijdende partij mogelijk om de gehele schade op één lid van die groep te verhalen. Het Burgerlijk Wetboek heeft daarvoor een speciaal artikel dat ziet op groepsaansprakelijkheid. Voor het aannemen van deze groepsaansprakelijkheid hoeft niet vast te staan wie uiteindelijk welke schade zelf heeft veroorzaakt.

Bij een ingegooide etalageruit hoeft de winkelier dus niet aan te tonen wie van de 30 jongeren uit een groep de steen gooide. Het enkel lid zijn van de groep is voldoende om aangesproken te kunnen worden. En als één lid meer verhaalsmogelijkheden heeft dan een ander, dan kan de benadeelde partij dus het groepslid met ‘de dikste portemonnee’ aanspreken en niet slechts voor een gedeelte, maar voor de hele schade, omdat hij deel uitmaakte van de groep die de schade toebracht. Dat is voldoende als dit lid wist of behoorde te begrijpen dat het groepsoptreden het gevaar schiep voor schade zoals die concreet werd toegebracht.

Betrokkenheid kan soms eerder worden aangenomen dan gedacht. Het (enkel) op de uitkijk staan kan dus al voldoende zijn...