Anetta Volkerink-de Boer

  • Functie:
    Advocaat
  • Juridisch expert in:
    Verzekeringsrecht
  • Social media:
Anetta Volkerink de Boer, advocaat bij Dommerholt Advocaten
Advocaat Anetta Volkerink de Boer | Dommerholt Advocaten
Uitgesproken Anetta: “De ondernemer kan op mij terugvallen”

Anetta, wat maakt jou tot een uitgesproken sparringpartner voor ondernemers?

“Vanuit mijn ervaring als (proces)advocaat weet ik waar de juridische problemen zich kunnen voordoen. Ik probeer die dan ook zo veel mogelijk voor te zijn of binnen een juridische procedure te tackelen. Kenmerkend voor de rechtsgebieden waarin ik actief ben, is dat ik voornamelijk word ingeschakeld na een incident dat een aansprakelijkstelling van de ondernemer oplevert of hem noodzaakt zich tot zijn verzekeraar te wenden. Dat zijn spannende tijden, omdat er vaak grote financiële belangen aan zijn verbonden. De ondernemer kan dan te allen tijde op mij terugvallen.”

Waarom interesseren jouw praktijkgebieden jou?

“Aansprakelijkheidsrecht en het daaruit veelal voortvloeiende letselschaderecht en verzekeringsrecht, is levendig recht. Het begint vaak met een incident, een traumatische gebeurtenis, dat veelal tot de verbeelding spreekt. Er moeten belangrijke beslissingen worden genomen om uiteindelijk tot een zo goed mogelijk einde te komen. Financieel, maar zeker ook vanuit het oogpunt van menselijk welzijn.”

Jij bent gespreksleider voor intervisie binnen de advocatuur, vertel eens…

Intervisie is een zelfhulpmethode waarmee collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk; zowel op professioneel vlak als op het gebied van persoonlijke ontwikkeling als advocaat, maar ook als onderdeel in de ontwikkeling en groei van de organisatie waar je deelt van uitmaakt.

De Intervisie die door de Nederlandse Orde van Advocaten sinds maart 2020 onder andere verplicht is gesteld, moet begeleid worden door een gecertificeerde Intervisiebegeleider. De opleiding daarvoor heb ik inmiddels afgerond. Als gespreksleider creëer ik ‘slechts’ de omstandigheden en ligt de focus op de zelfwerkzaamheid van de intervisiegroep. Heel waardevol voor professionals en de organisatie waarin zij werken en dus erg leuk om als gespreksleider een bijdrage aan te leveren!

Ook een trots onderdeel
van deze netwerken:

  • Vereniging van Letselschadeadvocaten
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
  • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht

Ben je benieuwd naar mijn mede sparringspartners in hetzelfde of
in een ander vakgebied?

Maak kennis met mijn collega's

Ben je benieuwd naar mijn mede sparringspartners in hetzelfde of
in een ander vakgebied?

Maak kennis met mijn collega's

Deze blogs heb
ik voor jou geschreven:

Bekijk al onze blogs
Bekijk al onze blogs