Coronacrisis en recreatieterreinen: duidelijk of toch niet helemaal?

Afgelopen tijd zagen we dat de regels uit de noodverordening op verschillende manieren werden uitgelegd en ontstond er onduidelijkheid. Zo was er onbegrip over de (week)markten die doorgang vonden, terwijl daar veelvuldig veel mensen bij elkaar waren. Uiteindelijk is in diverse gevallen ook opgetreden en zijn er markten volledig gesloten omdat daar de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kon worden.

Hoe zit het ook alweer met de noodverordeningen?
Noodverordeningen worden per regio afgegeven. Uiteraard vindt daarover afstemming plaats. Desondanks is niet altijd even duidelijk wat nu exact onder de noodverordening valt en hoe de noodverordening uitgelegd moet worden.

Een voorbeeld is de discussie over recreatieterreinen; zijn die nu gewoon open of juist niet?

Regels voor recreatieterreinen
Het gaat hier over terreinen waar mensen in mobiele kampeermiddelen verblijven- lees: caravans en tenten. In de kern draait het hier om het gebruik van de openbare sanitaire voorzieningen. Omdat deze voorzieningen als een verhoogde besmettingshaard worden beschouwd en de afstand niet goed is te waarborgen, is het gebruik ervan verboden.

Voorbeeld 1: Op basis van de noodverordening van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 26 maart 2020, zijn diverse aanwijzingsbesluiten genomen. Zo zijn, in de op 30 maart genomen aanwijzingsbesluiten, alle kampeerterreinen en slaaphuisjes die zijn gelegen binnen het grondgebied van deze veiligheidsregio gesloten. Het gaat bij kampeerterreinen om een terrein waar personen, die hun vaste woon-en verblijfplaats elders hebben, voor hun recreatie verblijf houden in mobiele kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans, waarbij men gebruik zou moeten maken van (gebouwen met) centrale sanitaire voorzieningen. Bij de slaaphuisjes gaat het om een bouwwerk voor recreatief nachtverblijf op het strand. Ook strandhuisjes vallen onder het verbod.

Voorbeeld 2: De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland heeft op 26 maart 2020 ook een (nieuwe) noodverordening afgekondigd. In die noodverordening is een artikel opgenomen over verboden gebieden en locaties (artikel 2.5). Het is verboden om je te bevinden in een gemeenschappelijke toilet-, was-en douchevoorziening zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden, stranden en (jacht)havens.

Het verbod geldt niet voor bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie en personen die in het gebied werkzaamheden verrichten.

Zijn vakantieparken/campings gesloten?
Je mag niet kamperen omdat je dan gebruik zou moeten maken van gemeenschappelijke voorzieningen. Voor huisjes en stacaravans die hun eigen voorzieningen hebben, is er meestal geen noodzaak om te sluiten. Van belang is wel dat de minimale afstand van 1,5 meter tussen personen wordt gehandhaafd. De eigenaar van de camping moet hierop toezien en de aanwezigen ook actief waarschuwen. De verschillende veiligheidsregio’s gaan verschillend om met het opleggen van beperkende maatregelen.

Voorbeeld 3: De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft expliciet verboden om op recreatieparken te verblijven. Dat geldt ook voor bezitters van tweede woningen. Het komt er in de praktijk op neer dat voor deze regio de campings feitelijk gesloten zijn. Ook het “kamperen bij de boer” valt hieronder.

Voorbeeld 4: Voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland is dat weer anders. Mensen die een tweede (vakantie)woning hebben mogen naar hun woning toe, zolang de afstand wordt gewaarborgd en er geen aanspraak gemaakt wordt op gemeenschappelijke voorzieningen. Uiteindelijk is het aan de recreatieondernemer zelf of hij/zij het park wel of niet open stelt. Dit geldt uiteraard niet wanneer een voorzitter een terrein specifiek heeft gesloten.

Conclusie
Het doel van de maatregelen is om te voorkomen dat er gemeenschappelijke voorzieningen open zijn. Door de verschillende veiligheidsregio’s worden uiteenlopende regels opgesteld en gehanteerd. Deze zijn afgestemd op de bestaande regionale behoefte. Wij hebben niet alle noodverordeningen naast elkaar gelegd, maar een drietal bekeken.

Overall geldt:

  • Wil iemand van zijn tweede woning gebruik maken, is het zorg dit te controleren op basis van de genomen besluiten en noodverordening die voor dat specifieke gebied geldt.
  • De lijn die uit bovenstaande verordeningen afgeleid kan worden, is dat alle mobiele kampeermiddelen in ieder geval niet zijn toegestaan.
  • Het gebruik van de recreatieparken is niet in zijn geheel verboden, er gelden echter wel beperkingen die weer verschillen per gebied.

Daarnaast luidt het algemene advies nog steeds om helemaal niet op pad te gaan als dat niet noodzakelijk is.