Coronacrisis | Moet ik de noodverordening opvolgen?

De toekomst is onzeker en de overheid doet alles wat in haar macht ligt om de samenleving door deze crisis te loodsen. Maatregelen worden aangescherpt en landen rondom ons gaan in complete ‘lockdown’. De afgelopen dagen zijn de voor ons geldende maatregelen bepaald. Sindsdien gelden er regels waar wij ons allemaal, of in ieder geval alle burgers die zich begeven binnen een bepaald afgebakend gebied, aan dienen te houden.

Maar moet ik de noodverordening echt opvolgen? Wat zijn de mogelijke consequenties bij overtreding van de regels?

Zoals in een eerder artikel omschreven, zijn er de nodige bevoegdheden die onze overheid heeft of in het leven kan roepen om in geval van crisis bepaalde (verregaande) maatregelen te nemen. We gebruikten als voorbeeld de noodverordening van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Opvolging van deze regels door burgers en bedrijven is natuurlijk bepalend voor het succes ervan. Wat nu als iemand de regels simpelweg negeert?

Wanneer een noodverordening van kracht is, is het overtreden van die regels strafbaar gesteld. Een noodverordening is gericht op iedereen die er mee te maken krijgt. Dat kunnen bijvoorbeeld alle bewoners en/of bezoekers van een regio zijn wanneer het gaat om de verboden bijeenkomsten, of alle horeca wanneer het gaat om de verplichte sluiting.

Het niet opvolgen van de regels zoals die in een noodverordening zijn opgenomen is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Het heeft als mogelijke consequentie dat er een boete volgt van maximaal € 4350,- of een gevangenisstraf van maximaal 3 maanden. Voor de voorzitters van de Veiligheidsregio’s geldt dat zij gebruik kunnen maken van de bevoegdheden welke volgen uit de Gemeentewet. Zie onder andere artikel 172 lid 2 Gemeentewet: het beëindigen van de overtreding met behulp van de ‘sterke arm’.

Voordat de overheid dergelijke ingrijpende bevoegdheden toepast, moet de spreekwoordelijke nood hoog zijn om van deze bevoegdheden gebruik te kunnen maken. In onze beleving is de coronacrisis een situatie waarin dit noodzakelijk is. Bevoegdheden die normaal niet bestaan kunnen (gelukkig) in het leven worden geroepen in dergelijke tijden van crisis. Daar mag dan ook niet te lichtzinnig mee worden omgegaan. Want zoals hierboven ook al aangegeven, de opvolging van ons allemaal is bepalend voor het succes.