Dit zijn uw rechten en plichten, als een contractspartij failliet gaat

Het faillissement van een partij waarmee u een contract heeft, veegt niet zomaar alle onderlinge verplichtingen van tafel. In deze blog behandelen we verschillende situaties en schetsen we wat uw rechten en plichten zijn.

Situatie 1: u heeft nog iets tegoed van de failliete partij

U bent uw verplichtingen nagekomen, maar de failliete partij niet of slechts gedeeltelijk. U kunt weinig anders doen dan uw vordering indienen bij de curator. Als het geen geldvordering is, maar bijvoorbeeld een prestatie, dan dient uw vordering op geld gewaardeerd te worden. In de regel kunt u geen nakoming van de curator afdwingen, uitzonderingen daargelaten.

Situatie 2: de failliete partij heeft nog iets van u tegoed

De failliete partij is al zijn verplichtingen nagekomen, maar u uw verplichtingen nog niet (helemaal). De kans bestaat dat u door de curator wordt aangesproken om uw afspraken na te komen. Als u bijvoorbeeld op grond van een overeenkomst een product aan derden heeft geleverd, maar uw leverancier gaat failliet voordat u heeft betaald, dan moet u de koopsom gewoon betalen. In de regel moet u afspraken dus gewoon nakomen - al geldt ook hier weer, uitzonderingen daargelaten.

Situatie 3: beide partijen hebben nog iets van elkaar tegoed

Beide partijen zijn nog niet alle verplichtingen uit de overeenkomst nagekomen. In dit geval kunt u de curator een termijn stellen waarbinnen hij moet aangeven of hij de overeenkomst ‘gestand doet’. Doet hij dat, dan is de curator verplicht de overeenkomst volledig na te komen en daarvoor zelfs zekerheid te verstrekken. Doet hij dat niet, dan zegt de Faillissementswet dat de curator zijn recht op nakoming is kwijtgeraakt. Hij kan dan van u dus ook niet meer verlangen dat u alsnog aan uw verplichtingen voldoet. Overigens bent u dan nog wel verplicht te betalen voor leveringen of diensten die de failliete partij vóór de faillissementsdatum heeft geleverd of verricht.

Waarom blijven afspraken - in principe - overeind, na een faillissement?

Het uitgangspunt is dat de inhoud van de overeenkomst ook na de faillissementsdatum gewoon blijft gelden. Houden de betrokken partijen zich daar niet aan, dan kan ze dat duur komen te staan. Ter illustratie: een curator had de door de failliete partij gehuurde winkelruimte aan een derde ter beschikking gesteld, tegen de zin van de verhuurder en in strijd met de huurovereenkomst. Dit mag niet volgens de Hoge Raad. Immers, de inhoud van een overeenkomst blijft ook na faillissementsdatum geleden. En dus was de curator gebonden aan het onderverhuurverbod dat in de huurovereenkomst stond. Saillant detail: de Hoge Raad vond zelfs dat de curator een beroepsfout had gemaakt, waarvoor hij persoonlijk aansprakelijk was. De curator kon dus uit eigen portemonnee de misgelopen huurinkomsten aan de verhuurder vergoeden.

Kortom, als een contractspartij failliet gaat, kijk dan goed naar de inhoud en status van de overeenkomst en laat u adviseren over uw rechten en plichten. Bel of mail onze specialisten daarover gerust!