Insolventie, faillissementen en business recovery

Banken die het krediet opzeggen, problemen met herfinanciering of faillissement van afnemers; ondanks verbeterd consumentenvertrouwen kan elke ondernemer hiermee te maken krijgen. Voor een onderneming is het dan van groot belang om tijdig de financiële en juridische risico’s te analyseren en maatregelen te treffen ter voorkoming van een onomkeerbare situatie. Onze business recovery- en insolventiespecialisten adviseren ondernemingen op dit gebied. Met succes, want zelfs als alles verloren lijkt, is er vaak nog toekomstperspectief.

Jarenlange ervaring met faillissementen

De advocaten van Dommerholt Advocaten hebben jarenlange ervaring in het insolventierecht als curator in faillissementen of bewindvoerder in surseances van betaling. Met grote regelmaat worden wij door de rechtbank tot curator benoemd. Mede vanuit deze deskundigheid kunnen wij een onderneming behulpzaam zijn bij (dis)continuïteitsvraagstukken en overlevingsscenario’s.

Behalve voor bedrijven treden we geregeld op voor banken en andere financiële instellingen. Doordat we thuis zijn in de belevingswereld van zowel de bank als de ondernemer, weten we precies met welke belangen en verwachtingen u te maken heeft.

Specialisten voor faillissementen

Bij Dommerholt Advocaten weet u zeker dat u met specialisten te maken heeft. Op al onze vestigingen zijn verschillende specialisten werkzaam die verbonden zijn aan de specialisatievereniging INSOLAD. Bovendien treden we ook regelmatig op als docent insolventierecht bij de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en het postacademisch onderwijs van universiteiten. Ook verzorgen we seminars voor advocaten, notarissen, accountants en fiscalisten.

Wij bieden juridisch advies en ondersteuning bij:

  • Risicoanalyse van bedrijven in moeilijkheden
  • (Onderhandse) schuldenregeling met crediteuren
  • Herstructurering, (her)financiering en/of bedrijfssanering
  • Faillissement en surseance van betaling
  • Begeleiding bij het realiseren van een doorstart in en buiten faillissement
  • Acquisities en desinvesteringen bij insolventie
  • Bestuurdersaansprakelijkheid, misbruikwetgeving en actio pauliana
  • Crediteurenakkoord of dwangakkoord.

Faillissementsverslagen

De door onze curatoren in elk faillissement uitgebrachte openbare faillissementsverslagen vindt u op de website of in het Centraal Insolventieregister.