Crediteuren zonder zekerheid

Onderstaande formulier is bedoeld voor een 'Crediteur zonder zekerheid'. Dit betekent dat de vordering betrekking heeft op een factuur en er geen beroep wordt gedaan op een bijzondere bepaling als eigendomsvoorbehoud, recht van reclame, recht van retentie of zekerheidsrecht (pand/hypotheek).

Na het invullen van dit formulier wordt er naar het opgegeven e-mailadres een bevestiging van ontvangst verstuurd inclusief een kopie van de ingediende vordering. De vordering zal door de betreffende curator worden geverifieerd en er zal een bevestigingsbrief aan de contactpersoon worden gezonden. Er wordt naar gestreefd om dit zo spoedig mogelijk te doen. In verband met de grootte van het faillissement en/of de hoeveelheid ingediende vorderingen kan het enkele weken duren.

Vordering indienen

*De verplicht in te vullen velden zijn aangegeven met een sterretje

  • Dit e-mailadres zal worden gebruikt voor correspondentie over de ingediende vordering. Als dit e-mailadres in de toekomst wijzigt, geef dit dan s.v.p. aan ons door
  • Bijvoorbeeld het debiteurnummer van de failliet of het factuurnummer waar de vordering betrekking op heeft.
  • Graag een korte omschrijving van de vordering. Bijvoorbeeld: dienstverlening, huur, koop/verkoop, lease, aanneming van werk, etc.
  • Dit IBAN rekeningnummer zal worden gebruikt bij een eventuele uitkering aan crediteuren. Als dit rekeningnummer in de toekomst wijzigt, geef dit dan s.v.p. aan ons door.
  • Als bewijsstukken dienen te worden meegezonden: kopieën van openstaande facturen.
    Sleep je bestanden hier of
    Geaccepteerde bestandstypen: gif, jpg, jpeg, png, txt, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx.