Vordering in faillissement indienen

De curatoren van Dommerholt Advocaten zijn betrokken bij diverse faillissementen. Het indienen van een vordering in een faillissement dat bij één van onze collega’s in behandeling is, kan via deze pagina mits het gaat om een concurrente vordering. Voor boedelvorderingen en preferente vorderingen hanteren wij een andere route die hieronder wordt benoemd.

Na het indienen van de vordering

Vorderingen met betrekking tot een faillissement dat bij ons in behandeling is, kan via één van de onderstaande knoppen worden ingediend. De contactpersoon ontvangt direct na het indienen van de vordering een kopie van de ingediende gegevens per mail, zodat hij altijd kan zien wat hij ons heeft toegezonden. Wij beoordelen de ingediende vordering en sturen de contactpersoon zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie.

Boedelvorderingen en preferente vorderingen

Deze type vorderingen kunnen via de mail of per post worden ingediend. Wij spreken van boedelvorderingen als het gaat om vorderingen die zijn ontstaan na de datum van het faillissement, in de zogenoemde boedelperiode. Preferente vorderingen zijn over het algemeen vorderingen van het UWV of de Belastingdienst. Deze type vorderingen, boedel- en preferente vorderingen, hebben voorrang op concurrente vorderingen. Na ontvangst van de vordering zal de curator de vordering verifiëren en de contactpersoon schriftelijk berichten.

Concurrente vorderingen

Het indienen van concurrente vorderingen kan via deze pagina. Hieronder kan een keuze worden gemaakt tussen 'crediteur zonder zekerheid' en 'crediteur met zekerheid'. Na het volledig invullen van de formulieren op de pagina van de gekozen optie én het akkoord gaan met de privacyverklaring en algemene voorwaarden, wordt er een bevestiging van ontvangst van de volledig ingediende vordering verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. Op de pagina van de gekozen optie wordt ook aangegeven hoe het verloop na het indienen van de vordering er precies uitziet.

Maak de keuze voor 'Crediteur zonder zekerheid' als… de vordering betrekking heeft op een factuur en er geen beroep wordt gedaan op een bijzondere bepaling als eigendomsvoorbehoud, recht van reclame, recht van retentie of zekerheidsrecht (pand/hypotheek).

Maak de keuze voor 'Crediteur met zekerheid' als… de vordering betrekking heeft op een factuur en er wel beroep wordt gedaan op een bijzondere bepaling als eigendomsvoorbehoud, recht van reclame, recht van retentie of zekerheidsrecht (pand/hypotheek).

Crediteur zonder zekerheid Crediteur met zekerheid