Vordering in faillissement indienen

De curatoren van Dommerholt Advocaten hebben veel faillissementen in behandeling. Via deze pagina kunnen crediteuren hun vordering in een faillissement dat bij één van onze curatoren in behandeling is, indienen. Deze procedure is alleen bedoeld voor crediteuren die een concurrente (niet bevoorrechte) vordering hebben. Voor boedelvorderingen en preferente vorderingen hanteren wij een andere methode die hieronder wordt genoemd.

Boedelvorderingen en preferente vorderingen

Deze vorderingen kunnen via de mail of per post worden ingediend. Boedelvorderingen ontstaan meestal in de 'boedelperiode'. Het betreffen vorderingen die zijn ontstaan na de datum van het faillissement.

Preferente vorderingen zijn vorderingen waaraan de wet een bepaalde voorrang boven andere vorderingen toekent. De belangrijkste preferente vorderingen zijn de vorderingen van de Belastingdienst of het UWV. De curator in het betreffende faillissement beoordeelt de ingediende vordering en stuurt de crediteur zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie.

Concurrente vorderingen

Concurrente vorderingen zijn vorderingen die geen bepaalde wettelijke positie hebben. Verreweg de meeste vorderingen zijn concurrente vorderingen. Voor het indienen van een concurrente vordering kan via onderstaande knoppen een formulier ingevuld worden. Hierbij kan een keuze worden gemaakt tussen 'crediteur zonder zekerheid' en 'crediteur met zekerheid'. Na het volledig invullen van het gekozen formulier én na akkoord op de privacyverklaring en algemene voorwaarden ontvangt de crediteur een kopie van het ingevulde formulier op het opgegeven e-mailadres.

Indien u niet zeker weet of u een boedel-, preferente of concurrente vordering heeft, neem dan contact met ons op.

Na het indienen van de vordering

Crediteuren die met een vordering bij een faillissement dat bij ons in behandeling is betrokken zijn, kunnen hun vordering via een van onderstaande knoppen bij ons indienen. De contactpersoon van de crediteur ontvangt direct na het indienen van de vordering een kopie van de aangemelde gegevens (inclusief de bijlage(n)) per mail. De curator in het betreffende faillissement beoordeelt de ingediende vordering en stuurt de crediteur zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie.

Maak de keuze voor 'Crediteur zonder zekerheid' als… er geen beroep wordt gedaan op voorrang in verband met eigendomsvoorbehoud, recht van reclame, recht van retentie of zekerheidsrecht (pand- of hypotheekrecht).

Maak de keuze voor 'Crediteur met zekerheid' als… er wel beroep wordt gedaan op voorrang in verband met eigendomsvoorbehoud, recht van reclame, recht van retentie of zekerheidsrecht (pand- of hypotheekrecht).

Crediteur zonder zekerheid Crediteur met zekerheid