Zorg en welzijn

De veranderingen in de gezondheidszorg en welzijnssector brengen dagelijks uitdagingen met zich mee. De complexer wordende financiering en budgettering vragen bijvoorbeeld om innovatie en nieuwe vormen van samenwerking. Tegelijkertijd worden er hoge eisen gesteld aan de branche als het gaat om transparantie, kwaliteit en veiligheid. Juist in deze tijd hebben zorginstellingen behoefte aan een stevige juridische basis.

Dommerholt Advocaten volgt de ontwikkelingen op de voet en bundelt de krachten. Dit gebeurt vanuit ons brancheteam Zorg en Welzijn, een team van gedreven advocaten met passie voor de zorg. Zo hebben wij specialisten in huis op het gebied van gezondheidsrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en bestuursrecht die uitstekend op elkaar zijn ingespeeld.

Betrokken sparringpartner

Door onze kennis, ervaring en oplossingsgerichte werkwijze bereikt ons brancheteam snelle resultaten voor u als klant. Via een vast contactpersoon krijgt u altijd een advies op maat. Wij geven u vlot inzicht in juridische kwesties. Geen poespas, maar precies dat wat u nodig heeft. Zo kunt u zich (blijven) richten op datgene waar het in uw organisatie om draait: de zorg voor uw patiënten of cliënten.

Voorbeelden van kwesties waar wij in adviseren of onderhandelen zijn contracten, samenwerkingsverbanden, reorganisaties, huurkwesties, vergunningen, tarieven, zorginkoop, governance en specifieke wet- en regelgeving binnen de zorg. Uiteraard staan wij u ook terzijde in de rechtszaal. Althans, als dat nodig is, want ook in ons vak geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Dommerholt Advocaten als juridisch klankbord

Tot onze klantenkring behoren diverse zorg- en welzijnsinstellingen, maatschappen en privéklinieken. Lees bij klanten over ons hoe zij onze dienstverlening ervaren.