Europees bestuursrecht

Het Europees recht is een belangrijk onderdeel van onze rechtspraktijk. En daarmee ook voor jouw business. Het Nederlandse bestuursrecht wordt in steeds sterkere mate ingegeven door Europees recht. Veel Nederlanders beseffen nog niet hoe belangrijk het Europese recht is voor bijvoorbeeld hun dagelijkse bedrijfsvoering of hoeveel nationale regels en wetten voortkomen uit Europese verordeningen en/of richtlijnen.

Zo zagen we onlangs nog dat Het Europese Hof van Justitie heeft besloten dat een deel van het Nederlandse bestuursprocesrecht (zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht) in strijd is met het Europese recht, meer het in bijzonder met het Verdrag van Aarhus. Het Europees recht grijpt derhalve diep in op onze nationale rechtsorde. Kortom; het Europese recht is overal in Nederland en het is tamelijk complex. Het is dan ook belangrijk dat je je goed laat adviseren indien je met een Europeesrechtelijke vraag en/of geschil met Europeesrechtelijke tint te maken krijgt. Op dat moment komen onze specialisten binnen het Europees bestuursrecht graag weer in beeld.

Toepassing van het Europees (bestuurs)recht in Nederland

Sommige Europese richtlijnen en verordeningen zijn rechtstreeks in Nederland van toepassing (rechtstreekse werking). Ook zijn er regels die nog moeten worden omgezet in nationale wetgeving. Het is belangrijk om helder in beeld te hebben met welk type regelgeving je te maken hebt en hoe die regelgeving uitgelegd en toegepast moet worden.

Het Europese recht komen wij veel tegen in onze visserijpraktijk, maar ook in de agrarische sector. Daarnaast zie je veel regels omtrent afval en product- en voedselveiligheid met een Europeesrechtelijke inslag of grondslag. Tenslotte komt het Europese recht uiteraard terug in de ruimtelijke ordening. Denk bijvoorbeeld aan discussie omtrent de Dienstenrichtlijn. Habitatrichtlijn en discussies omtrent het ‘recht’ op vestiging als gevolg van het recht op het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Ook worden veel nationale handhavingszaken gebaseerd op het beweerdelijk overtreding van Europeesrechtelijke regelgeving. Ook in dat geval kunnen onze bestuursrecht specialisten jou bijstaan met advies en/of ondersteunen tijdens een procedure.

De afgelopen jaren hebben onze specialisten veel zaken op het gebied van het Europese recht mogen begeleiden. Zo werden er de laatste jaren onder andere zaken gevoerd bij het Hof van Justitie van de Europese Unie waarbij het Hof prejudiciële vragen beantwoord heeft die werden gesteld door de hoogste Nederlandse bestuursrechter. Bij ons kun je terecht met al jouw juridische vragen over:

 • Unierecht
 • Hof van Justitie van de Europese Unie
 • Verdrag betreffende de Werking van de EU (VWEU)
 • Europese verordeningen en richtlijnen
 • Dienstenrichtlijn & schaarse vergunningen
 • Habitatrichtlijn
 • Regels omtrent import & export
 • Europese regels omtrent afval & product- en voedselveiligheid
 • Europese regels omtrent milieu (visserij & agrarisch)
 • Europese subsidies
 • Staatssteun

Loop jij tegen een dergelijk probleem aan? Neem contact met ons op, wij helpen graag!

Neem contact met ons op