Aanbestedingen

Het Nederlandse en het Europese aanbestedingsrecht staan bol van de formaliteiten. Als inschrijver of als aanbestedende dienst moet je zeer precies opereren. Anders loop je risico op respectievelijk een ongeldige/afgewezen inschrijving en mislukte aanbestedingen.

Vragen over aanbesteden

Aan de kant van de inschrijver spelen vragen als:

  • Mag een inschrijving na het indienen nog worden gewijzigd?
  • Is de inschrijving wel correct beoordeeld?
  • Kan ik een klacht indienen over de werkwijze van de aanbestedende dienst?
  • Zijn er (achter gezien) wel voldoende duidelijke aanbestedingsstukken?

Aan de kant van de aanbestedende dienst spelen vragen als:

  • Moet er worden aanbesteed?
  • Welke procedure moet worden gekozen?
  • Wie moeten wel of niet worden uitgenodigd?
  • Welke eisen en wensen zijn toegestaan, zoals referentieprojecten en omzeteisen?
  • Is een aanbesteding teveel naar een bepaald product, dienst of merk toegeschreven?
  • Mogen de aanbestedingsstukken, selectie-eisen en gunningscriteria nog worden gewijzigd?

Snel handelen

Op aanbestedingstrajecten zijn altijd deadlines van toepassing. Daarom is het belangrijk om snel te handelen wanneer iets niet volgens plan verloopt. De advocaten van Dommerholt zijn dan snel in staat om uw positie en kansen te beoordelen en zo nodig met een en kort geding te beginnen.

Kundig

Dommerholt Advocaten heeft specialistische kennis op het gebied van aanbestedingen. Neem voor meer informatie gerust contact op.

Direct contact opnemen