Visserij

Al eeuwen geleden zijn we in Nederland begonnen met de beroepsvisserij. Een belangrijk onderdeel van onze welvaart en economie. Tot op de dag van vandaag is daar een levendige handel in vis uit ontstaan waarin beroepsvissers te maken krijgen met uiteenlopende rechten en plichten.

Het visserijrecht

Het visserijrecht is bij uitstek een rechtsgebied waarin het publiek- en privaatrecht samenkomt. Een publiekrechtelijke vergunning om te mogen vissen gaat in veel gevallen immers gepaard met een civielrechtelijke toestemming van de eigenaar van de wateren en/of bijvoorbeeld een constructie uit hoofde van huur of pacht.

Wet- en regelgeving in de visserij

Als beroepsvisser heb je te maken met overheidsinstanties zoals ministeries en provincies. Complexe regelgeving in de visserijsector zorgt ervoor dat het soms nodig is om tegen deze instanties te procederen. Daarbij gaat het vaak om handhavingsprocedures (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk), subsidiezaken en schadevergoedingen, maar ook om het toekennen, intrekken of overschrijven van visrechten. Onze visserijrecht specialisten begeleiden met regelmaat zaken waarvoor landelijke aandacht is geweest. Denk aan onder andere de zegenvisserij, pulsvisserij, Europese subsidiezaken en wolhandkrabvisserij.

Ook visserijzaken in meer brede zin zien we in de praktijk veel voorbij komen. Denk aan kwestie over: certificaten en opleidingen voor personeel aan boord, visquota, eisen aan schepen en/of vismethodes, vissen in verboden gebieden et cetera.

De rol van een visserij advocaat

Ons kantoor staat inmiddels bekend om tientallen jaren ervaring binnen het visserijrecht. We mogen vandaag de dag een groot aantal van de Nederlandse beroepsvissers tot onze klanten rekenen, zowel uit de binnenvisserij als uit de kustvisserij. Daarnaast is Dommerholt Advocaten al vele jaren de vaste juridisch partner van de Nederlandse Vissersbond op Urk. Daar zijn wij trots op!

Ook adviseren en procederen we voor andere partijen in de visserijsector, denk aan: visafslagen, distributeurs, viskwekers, vervoerders of afnemers.

Wil je als visser, visserijbedrijf of visserij gerelateerd bedrijf juridisch advies? Of heb je op dit moment een juridisch probleem? Je kunt bij onze visserij advocaten terecht voor al jouw juridische vragen over:

  • Visrechten (intrekken, toekennen, wijzigen)
  • Visserijsubsidies
  • Huur, pacht, overeenkomsten
  • Quota
  • Handhaving en toezicht vanuit overheden
  • Visserijmethodes (zegen, puls, staand want etc.)
  • Vergunningen (visserijvergunning, Wet natuurbescherming, etc.)
  • Economisch strafrecht
  • Collectieve acties vanuit de branche
  • Schadevergoeding

Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze visserij advocaten Siebrand Maakal, Maarten van Lohuizen en Ruud Oosterveer.