Coronavirus | Negatieve financiële gevolgen beperken

Hoe kan jij als ondernemer negatieve financiële gevolgen door het coronavirus zoveel mogelijk beperken?

1) De BMKB-regeling

Het kabinet gaat MKB’ers die in financiële problemen dreigen te komen door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) helpen door garant te staan voor hun leningen. Eerder meldde staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken al dat een dergelijke maatregel binnen twee weken van kracht zou zijn. Gisteren (zondag 15 maart 2020) is aangekondigd dat vandaag de zogenoemde Borgstelling MKB tijdelijk zal worden verruimd, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Deze maatregel komt bovenop de eerder aangekondigde mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen.

Met de tijdelijke openstelling van de Borgstelling MKB, komt Keijzer tegemoet aan een oproep van de ondernemersvereniging MKB-Nederland. Deze regeling werkt als volgt:

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met de verruiming van deze regeling wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

De BMKB-regeling werd vorig jaar al eens opengesteld voor bedrijven die in de problemen dreigden te komen door de pfas- en stikstofproblematiek.

2) Uitstel betaling aan Belastingdienst

Ook de Belastingdienst neemt maatregelen om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten. Deze regeling geldt ook voor ZZP’ers. Ondernemers kunnen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als ondernemer dien je daarvoor een brief te sturen aan de Belastingdienst. In de brief vraag je om uitstel van betaling en leg je uit hoe je door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt.

Indien je een lagere winst verwacht door de uitbraak van coronavirus en je betaalt nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, dan kun je jouw voorlopige aanslag wijzigen zodat je direct minder belasting betaalt. Je dient hiervoor jouw inkomen te verlagen. Voor de inkomstenbelasting wijzig je de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst. Voor de vennootschapsbelasting doe je dat via Mijn belastingdienst Zakelijk.

Loop je tegen de financiële gevolgen aan door het coronavirus en wil je hier graag over sparren?

Wij hebben een multidisciplinair team samengesteld om al jouw juridische vragen aangaande de invloed en gevolgen van het coronavirus. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.