Coronacrisis | De belangrijkste maatregelen voor ondernemers op een rijtje

Door de overheid worden maatregelen genomen om ondernemingen te helpen die zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus:

  • De borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is verruimd, zodat je sneller en meer geld kunt lenen (lees hier alles omtrent deze regeling). Zie ook de eerder geschreven blog van onze collega Chris van de Kraats;
  • Het aanvragen van werktijdverkorting (WTV) voor jouw personeel is niet meer mogelijk. Heb je al een aanvraag gedaan dan wordt deze gezien als een aanvraag voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Je kunt een beroep doen op de NOW vanaf 1 maart. Ook terug te lezen in de blog van Priscilla Trip. Er wordt hard gewerkt om de procedure voor het aanvragen van de NOW operationeel te krijgen. Een toekomstige aanvraag zal moeten worden ingediend bij het UWV.
  • De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grote en middelgrote bedrijven is verruimd. Je kunt tijdelijk meer geld lenen: maximaal € 150 miljoen per onderneming.
  • Er is een compensatieregeling (de zogenaamde Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)) opgesteld voor ondernemers in sectoren die nu hard getroffen zijn (bv. de horeca-, reis-, en evenementenbranche). Zij kunnen misgelopen inkomsten moeilijk later inhalen. Deze bedrijven kunnen vanaf vrijdag 27 maart jl. onder voorwaarden een vaste tegemoetkoming van € 4.000 euro aanvragen.
  • Wanneer je de waterschapsbelastingen niet (op tijd) kunt betalen vanwege de coronacrisis, kun je bij de meeste waterschappen in Nederland uitstel van betaling aanvragen.
  • Microkredietenverstrekker Qredits verlaagt de rente naar 2% en ondernemers krijgen uitstel van aflossing voor 6 maanden. Het kabinet ondersteunt Qredits hiervoor met 6 miljoen euro.

Nieuwe maatregelen voor zzp’ers vanwege het coronavirus
Ook voor zelfstandigen zonder personeel met een levensvatbaar bedrijf wordt een extra tijdelijke ondersteuning in het leven geroepen. De ondersteuning is een aanvulling op het inkomen en bedraagt maximaal € 1.500 euro netto per maand. Het betreft een gift die niet terug betaald hoeft te worden. Hiertoe vraag je de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) – voorheen Extra Bbz-ondersteuning – aan bij de gemeente waar je woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020 en geldt tot 1 juni 2020. Je hoeft de aanvraag niet meteen te doen, dat kan ook later, wanneer je bijvoorbeeld pas in mei in de financiële problemen komt.

De overheid maakt het via deze regeling (Tozo) voor ZZP-ers ook makkelijker om een lening voor bedrijfskapitaal te verkrijgen. Je kunt tot maximaal € 10.157 lenen. Deze lening moet later wel terugbetaald worden.

Voor meer informatie over de Tozo neem je contact op met jouw gemeente.