Coronavirus | Dag Werktijdverkorting. Welkom Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid!

Van Werktijdverkorting (WTV) naar Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, de NOW.

Ook wij zaten gisteravond in spanning te wachten op de mededelingen van ons kabinet over de financiële maatregelen voor ondernemers. Hoe zouden de woorden van Rutte “Wij laten u niet in de steek” in de praktijk uitwerken?

Het was de afgelopen dagen praktisch lastig, zo niet onmogelijk om de aanvraag voor werktijdverkorting in te dienen. De site was onbereikbaar. Waarschijnlijk door de overvloed aan aanvragen, of wellicht in afwachting van het gisteren aangekondigde pakket aan noodmaatregelen.

Een hele duidelijke wijziging: we nemen afscheid van de WTV. Hiervoor in de plaats komt de NOW. Wat precies het verschil is? Op de site van de Rijksoverheid (rijksoverheid) staat een vraag-en antwoord lijst waar wij graag naar verwijzen.

De meest voorkomende vragen van ondernemers
De afgelopen dagen hebben wij heel veel contact gehad met ondernemers betreffende al deze onderwerpen. Wij delen deze vragen én antwoorden graag.

Volledige loondoorbetaling of niet?
De minister en de bonden hadden al laten weten dat wat hen betreft de werkgevers de salarissen zouden moeten doorbetalen, ook binnen de WTV. Afgelopen weekend verscheen er echter een artikel in het Financieel Dagblad waaruit bleek dat de geldende wet- en regelgeving de mogelijkheid zou bieden voor werkgevers om de loondoorbetaling van de werknemers te staken na afgifte van een vergunning voor WTV. Diverse werkgeversorganisaties adviseerden hun leden vervolgens dat ook te doen. Onder de NOW bestaat er wel een volledige loondoorbetalingsverplichting en zult u dus als werkgever het loon door moeten betalen. De maximale compensatie die u van de overheid krijgt bedraagt 90%, dus ruim meer dan binnen de WTV.

Niet alleen bestaat er bij gebruik van de NOW een verplichting tot loondoorbetaling, bovendien geldt als voorwaarde dat de werkgever zich vooraf verplicht om de betrokken werknemers gedurende de periode van de NOW geen ontslag te verlenen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Als er sprake is van een andere reden voor ontslag (denk dan aan disfunctionerende werknemers voor wie al een dossier opgebouwd is of aan een werknemer die reden geeft voor een ontslag op staande voet) dan blijft ontslag uiteraard wel gewoon mogelijk.

Geldt er een wachttijd of niet?
Onder de WTV was het voor werkgevers niet duidelijk vanaf wanner de regeling exact in kon c.q. zou gaan. Met de NOW is hier duidelijkheid over verschaft. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 en is dus niet meer afhankelijk van het moment van de aanvraag. Er kan een voorschot van 80% worden gevraagd en achteraf kan er een correctie plaatsvinden, aan de hand van de uiteindelijke omzetdaling, maar ook in geval van een daling van de loonsom.

Hoe zit het met mijn flexibele krachten?
Ook voor deze werknemers is het mogelijk om een tegemoetkoming te vragen in de loonkosten. Bij oproepkrachten met flexibele uren is het dan wel de vraag voor welk aantal uren de tegemoetkoming geldt. Wij verwachten dat daar aansluiting gezocht zal worden bij het gemiddelde aantal over de afgelopen drie maanden en dat hier in de regeling een verdere uitwerking van zal komen.

Tot slot: verliezen werknemers hun WW-rechten als de werkgever gebruik maakt van de NOW?Nee, in tegenstelling tot de regeling onder de Werktijdverkorting verliezen werknemers geen WW-aanspraken. De overheid komt zo niet alleen de ondernemer, maar ook de werknemer tegemoet. Dat is echt goed nieuws, want het opsouperen van de WW-rechten vonden wij een belangrijk nadeel van de WTV.

Wij zullen in de gaten blijven houden hoe de NOW in de praktijk verder uit zal gaan pakken en kennis en ervaringen hierin blijven delen.