NOW-5 en NOW-6: terug van weggeweest

Met de aanscherping van de coronamaatregelen is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) terug van weggeweest. Het kabinet heeft een vijfde NOW-regeling in het leven geroepen voor de maanden november en december 2021. Daarnaast heeft het kabinet besloten dat er een zesde NOW-regeling komt voor de periode 1 januari tot en met 31 maart 2022.

In deze blog nemen we je mee in de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van eerdere NOW-subsidies en vertellen we je hoe jij als ondernemer voor deze vijfde en/of zesde subsidie in aanmerking komt.

Overeenkomsten NOW-5 met de eerdere NOW subsidies

 • Minimaal 20% omzetverlies;
 • Maximaal op te geven omzetverlies van 80% (ook als het omzetverlies tussen 80 en 100% wordt geschat);
 • Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies;
 • Een forfaitaire opslag van 40% voor overige, bijkomende werkgeverskosten;
 • Vergoeding van maximaal twee keer maximale dagloon;
 • Inspanningsverplichting om – vanaf 27 november - werknemers te begeleiden in een 'van-werk-naar-werk'-traject. Dit betekent dat jij vóór het sluiten van het aanvraagloket met UWV moet bellen als jij NOW5 hebt aangevraagd en tussen 27 november en 31 december 2021 een medewerker hebt ontslagen. Doe je dit niet, dan volgt er een korting van 5% op de subsidie;
 • Bonus- en dividendverbod over heel 2021. Voor werkgevers die een aanvraag op werkmaatschappijniveau indienen, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. De entiteit koopt ook geen eigen aandelen in.

Wijzigingen NOW-5 ten opzichte van de eerdere NOW-subsidies

 • Ook starters komen in aanmerking voor de NOW-5. Als starter worden werkgevers gezien die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 hun onderneming gestart zijn;
 • De loonsomvrijstelling wordt verhoogd naar 15%. Onder de NOW-3 en de NOW-4 mocht de loonsom met maximaal 10% dalen. Dit betekent dat de loonsom van een werkgever nu met 15% mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie;
 • Het omzetverlies wordt berekend over de maanden november en december 2021. Dit betekent dat je dus niet langer kan kiezen voor welke maanden jij het omzetverlies wil laten berekenen.
 • Het UWV betaalt het voorschot in 1 keer uit;
 • De referentiemaand over de loonsom wordt september 2021;
 • Voor de berekening van de referentieomzet-periode wordt uitgegaan van verschillende groepen:

Wanneer moet ik de aanvraag voor NOW-5 indienen?

Je kunt tot en met 31 januari 2022 het voorschot op de tegemoetkoming aanvragen bij het UWV. Let bij het aanvragen van de NOW-uitkering goed op de telling. Het UWV hanteert namelijk een andere telling van de verschillende NOW-regelingen dan de overheid. Bij het UWV spreekt men van NOW-7 voor de periode november-december 2021, terwijl de Rijksoverheid het heeft over NOW-5.

Het UWV streeft er naar om de subsidievoorschotten die tijdig zijn aangevraagd, voor eind december uit te betalen. Vervolgens kun jij je definitieve vaststelling tussen uiterlijk 1 juni 2022 en niet later dan 22 februari 2023 aanvragen.

NOW-6

Het kabinet maakt de voorwaarden voor de NOW-6 in januari 2022 bekend. Er is al wel aangekondigd dat de NOW-6 niet veel gaat verschillen van de NOW-5. Zodra de exacte voorwaarden bekend zijn, delen we dit uiteraard graag met jou.

Vragen?

Heb je vragen over de NOW-5 of de NOW-6? Wil je sparren over jouw situatie? Neem dan contact op met onze specialisten arbeidsrecht.