Werkgever kan het dragen van een mondkapje verplicht stellen

Een werkgever kan het dragen van een mondkapje door een medewerker verplicht stellen. Mits goed onderbouwd en proportioneel. Een dergelijke verplichting valt namelijk binnen het instructierecht dat de werkgever heeft.

Dit heeft, in een door ons behandelde zaak, de Rechtbank Noord-Nederland op 26 juli 2021 geoordeeld. Ondanks dat de werknemer het er niet mee eens was, is de werkgever in zijn gelijk gesteld.

De kantonrechter overwoog dat (ten tijde van het voorval waar de zaak over ging) er sprake was van een hevige corona-pandemie met veel besmettingen. Zodoende golden landelijke basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden en de verplichting om in openbare ruimtes mondkapjes te dragen. De werkgever had deze verplichtingen – zelfs nog iets verder strekkend - ook binnen haar bedrijf ingevoerd; bij alle verplaatsingen binnen het bedrijf moesten werknemers een mondkapje dragen. Ook waar op de eigen werkplek niet met 1,5 meter afstand kon worden gewerkt gold deze verplichting. De kantonrechter vond dat de werkgever het recht had om dergelijke instructies te geven, zowel om het welzijn van de werknemers te bewaken (besmettingen voorkomen) als de continuïteit van de onderneming te waarborgen (oplopend ziekteverzuim en afwezigheid door preventieve quarantaine).

De kantonrechter vond dat deze verplichtingen, gelet op de landelijke situatie, konden worden opgelegd binnen het instructierecht van de werkgever op grond van artikel 7:660 uit het Burgerlijk Wetboek.

De werknemer was het niet eens met de verplichting om een mondkapje te moeten dragen. Namens hem werd aangevoerd dat het dragen van een mondkapje geen enkel nut heeft en zelfs extra besmettingen veroorzaakt. De kantonrechter volgde dat argument niet; het beslechten van een wetenschappelijke discussie over het nut van mondkapjes hoort volgens de kantonrechter niet in de rechtszaal thuis. Ook zou volgens de werknemer de verplichting om een mondkapje te dragen in de Risico Inventarisatie & Evaluatie moeten zijn opgenomen (RI&E; zie de website van de inspectie SZW voor meer informatie). Volgens de kantonrechter hoeft een werkgever, zeker bij calamiteiten als de corona-pandemie, niet steeds de laatste stand van zaken te verwerken in de RI&E, mits de werknemers wel goed en duidelijk zijn geïnformeerd over de nieuwe verplichtingen en de redenen daarvan.

Wil je meer weten over het instructierecht van de werkgever of heb je andere vragen naar aanleiding van dit artikel? Onze arbeidsrecht advocaten denken graag met je mee.

Direct sparren? Neem contact op