Wat betekenen de nieuwe coronamaatregelen voor werkgevers?

Op vrijdag 13 november heeft het kabinet tijdens een persconferentie aangescherpte coronamaatregelen aangekondigd. Die hebben ook behoorlijke impact op jou als werkgever. We hebben het voor je op een rij gezet:

Thuiswerken, tenzij het niet anders kan

Tot vrijdag was het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Dat is nu strenger geworden: thuiswerken is het uitgangspunt. Het blijft echter bij een advies. Werkgevers dragen de verantwoordelijkheid in hoeverre ze hun werknemers willen instrueren dit advies op te volgen.

Aangepaste sluitingstijden winkels en horeca

Vanaf zaterdag 14 november, 18.00 uur gelden aangepaste openingstijden voor winkels en horeca. Essentiele winkels en horeca moeten tussen 20.00 en 06.00 uur gesloten zijn, alle andere winkels, kappers en contactberoepen moeten tussen 18.00 en 06.00 uur de deuren sluiten. Bioscopen, theaters en concertzalen zijn uitgezonderd.

Werkgevers zullen hun personeel echter gewoon moeten doorbetalen. Voor werkgevers die hun werknemers betalen op basis van gewerkte uren geldt dat zij hun personeel ook moeten doorbetalen als zij al ingepland stonden om te werken, tenzij de oproep nog mag worden geannuleerd. Dat is vaak geregeld in de CAO. Voor standaard oproepcontracten regelt de wet dat het annuleren van een oproep minimaal 4 dagen van tevoren moet plaatsvinden. Dat betekent dus dat de werkgever de eerste dagen dan sowieso moet doorbetalen.

Financiële steun?

De regering heeft financiële steun toegezegd aan ondernemers die door deze maatregelen geraakt worden. Hoe die steun er uit komt te zien moet nog worden uitgewerkt.

Invoering 2G-beleid

Tenslotte is aangekondigd dat er via een wet gaat worden geregeld dat werkgevers hun personeel mogen vragen om een coronatoegangsbewijs te laten zien. Nu is dat nog verboden, omdat een coronatoegangsbewijs inzicht geeft in medische gegevens van een werknemer. Een werkgever mag die gegevens op grond van de AVG in beginsel niet verwerken. De aangekondigde wetgeving zal dus voorzien in een wettelijke grondslag voor het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens.

Desondanks blijven er nog wel vragen over: als een werknemer om religieuze redenen niet gevaccineerd wil worden zal de werkgever deze werknemer de toegang tot de werkvloer kunnen gaan weigeren. Is daarmee dan geen sprake van indirecte discriminatie wegens godsdienst?

Als de werknemer vaccinatie weigert vanwege een chronische ziekte zal al snel sprake zijn van ongelijke behandeling op grond van chronische ziekte of handicap.

We zullen moeten zien of de regering bij het creëren van de wettelijke grondslag voor het vragen naar een coronatoegangsbewijs ook hierover heeft nagedacht.