Update faillissement BonGo, Novavolt & Koolen

Het is niet gelukt om een doorstart te realiseren in de faillissementen van BonGo Solar BV, Novavolt BV, Koolen Installation Services BV en Koolen Industries Solar BV.

Sinds de uitspraak in genoemde faillissementen is het team drukdoende geweest om te onderzoeken of, en zo ja hoe, er een brede doorstart zou kunnen plaatsvinden, waarbij zowel personeel, klanten en inventaris zouden kunnen worden overgenomen. Er waren veel partijen geïnteresseerd en met een aantal van die partijen is een biedingsprocedure doorlopen, maar helaas is het om meerdere redenen niet gelukt om hierover overeenstemming te bereiken. In de periodieke verslagen (gepubliceerd via www.rechtspraak.nl) wordt hierover gerapporteerd.

Antwoord op vragen van klanten

Vooruitlopend op de verslagen die voor iedereen inzichtelijk zijn via www.rechtspraak.nl is er een speciale pagina aangemaakt waar antwoord wordt gegeven op een groot aantal veelvoorkomende vragen die leven bij diverse betrokkenen in deze faillissementen.

Hier vind je de antwoorden op de veelvoorkomende vragen: Veelgestelde vragen faillissement BonGo, Novavolt en Koolen | Dommerholt Advocaten >

Vordering indienen

Voor de klanten van de gefailleerde bedrijven houdt het in dat geen uitvoering meer gegeven kan worden aan de bestaande overeenkomsten of uitgebrachte offertes. Voor het bestellen, installeren of onderhouden van de zonnepanelen adviseert de curator de klanten om contact te zoeken met andere installateurs en aan hen te vragen naar de mogelijkheden.

Vorderingen kunnen ingediend worden bij de curator, hiervoor wordt iedere klant doorverwezen naar de overzichtspagina van de actuele faillissementen waar men vervolgens voor het juiste faillissement kan kiezen waarvoor de vordering wordt ingediend.

Leveranciers kunnen hun vordering via deze link bij de curator ter verificatie indienen.