Voorlopig geen afbouw in de NOW 3-regeling

In september plaatsten we een blog op onze website over de NOW 3-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid), die geldt voor de periode oktober 2020 tot en met juni 2021. Daarbij gingen we in op de belangrijkste wijzigingen in de NOW 3 ten opzichte van de NOW 2.

De NOW 3 kent een afbouwregeling. Maar gelet op de huidige ontwikkelingen rond COVID-19 heeft het kabinet besloten om die afbouw voorlopig uit te stellen. Hieronder leg ik uit wat er verandert ten opzichte van de oorspronkelijke NOW 3-regeling.

NOW 3

Zoals bekend voorziet de NOW-regeling in een tegemoetkoming van de loonkosten wegens omzetdaling tijdens de corona crisis. De huidige NOW 3-regeling, die vanaf 1 oktober jl. in werking is getreden, voorziet in een aantal aanpassingen ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen. Je kunt de blog hierover hier nalezen.

Kenmerkend voor de NOW 3 is dat de financiële steun geleidelijk zou worden afgebouwd. Om in aanmerking te komen voor subsidie zou vanaf januari 2021 het verwachte omzetverlies geen 20%, maar 30% moeten zijn. De vergoeding zou geleidelijk worden afgebouwd, te weten van 80% over het tijdvak oktober-december 2020, naar 70% over het tijdvak januari-maart 2021 en 60% over het tijdvak april-juni 2021.

Voorlopig geen afbouw

Omdat de economische gevolgen van de coronacrisis nog steeds groot zijn en het kabinet graag wil dat het gebruik van het steunpakket zoveel mogelijk blijft mee-ademen met de economie, kiest het kabinet ervoor om de steun- en herstelpakketten, waaronder de NOW, in het eerste kwartaal van 2021 niet af te bouwen. De omzetgrenzen en het vergoedingspercentage in de NOW blijven daarom ongewijzigd ten opzichte van het 4e kwartaal van 2020. Minister Koolmees van SZW heeft hierover op 9 december 2020 een Kamerbrief aan de Tweede Kamer gestuurd. Zie: Kamerbrief.

Wat betekent dit?

  • Het minimale omzetverlies blijft 20%.
  • Het vergoedingspercentage blijft 80% van de loonsom.
  • De loonsomvrijstelling (vrijgestelde deel van de loonsom dat zonder gevolgen voor de subsidie kan worden verlaagd) blijft 10%.

Zodra er meer informatie bekend is over de precieze voorwaarden voor de NOW 3-regeling in het eerste en tweede kwartaal van 2021, zullen wij hierover berichten. Houd daarom onze website de komende tijd in de gaten.

Overige regelingen

De Kamerbrief gaat ook in op andere regelingen die onderdeel zijn van het steun- en herstelpakket van de overheid. Zo zal het vereiste omzetverlies om in aanmerking te komen voor de TVL-subsidie (Tegemoetkoming vaste lasten) voorlopig gelijk blijven (30%) met handhaving van de per 1 januari 2021 in te voeren verruiming van de subsidie (50-70% afhankelijk van de omzetderving). Ook worden er nieuwe regelingen aangekondigd. Daar ga ik in het kader van deze blog niet verder op in.

Heb je vragen over de wijzigingen in de NOW-regeling? Neem dan contact op met onze specialisten arbeidsrecht.