Roswitha Edema-Spaans

 • Functie Advocaat
 • Telefoon (06) 25 05 13 94
 • E-Mail rh.edema@dommerholt.nl
 • Sinds Advocaat sinds 2001
 • Vestiging Zwolle

Roswitha, wat maakt jou tot een uitgesproken sparringpartner voor ondernemers?

“Veel van mijn klanten zijn ondernemers. Ik wil hun juridische problemen uit handen nemen zodat zij zich kunnen richten op hun passie: ondernemen. In mijn contact met klanten streef ik daarom naar toegankelijkheid, een persoonlijke benadering, resultaatgerichtheid en een snelle terugkoppeling. Ik denk als een jurist, maar heb tegelijkertijd een scherp oog voor de persoonlijke belangen van de ondernemer die ik bijsta.”

Heb je binnen je specialisme nog een subspecialisme?

“De juridische aspecten van (langdurige) arbeidsongeschiktheid van werknemers binnen een onderneming. In het woud van sociale zekerheidswetgeving is het van belang om te weten wat nu precies de rechten en plichten zijn van zowel werknemer als werkgever en wat de consequenties zijn als een werknemer ziek uit dienst gaat of als hij blijvend arbeidsongeschikt is en een uitkering krijgt. Hoe ga je daar als ondernemer mee om, waar moet je aan denken?”

Je bent onlangs begonnen met de deeltijdstudie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Heeft het raakvlakken met je werk als advocaat?

“Deze studie stond al lang op mijn verlanglijstje, maar wegens tijdgebrek kwam ik er niet aan toe. Toen onze kinderen gingen studeren en ik de handen meer vrij had, ben ik er (in deeltijd) mee begonnen. Inmiddels heb ik mijn bachelor gehaald en ben ik bezig met de master Oude Kunst. Ik ben van plan om me binnen de kunstgeschiedenis nader te oriënteren op raakvlakken met het recht. Ik verwacht dat dit een boeiende combinatie oplevert.”

Opleiding

 • Nederlands Recht (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Grotius, specialisatieopleiding Arbeidsrecht
 • Kunstgeschiedenis BA (Universiteit Utrecht)

Nevenfuncties

 • Plaatsvervangend proefpersonenlid medische-ethische toetsingscommissie (METC) van het UMC Utrecht

Netwerken

 • De Maatschappij departement Zwolle
 • Vereniging van Vrouwen met een Hogere Opleiding (VVAO)
 • Sociëteit 2000

Geregistreerd rechtsgebied

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur.
In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten zijn de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.