Rick van Betten

 • Functie Advocaat / Partner
 • Telefoon 06 - 25 05 14 27
 • E-Mail rj.betten@dommerholt.nl
 • Sinds Advocaat sinds 2011
 • Vestiging Zwolle

Rick, hoe ga jij te werk als partner van ondernemers?

“Met enige regelmaat ga ik op bezoek bij de ondernemers uit mijn klantenkring. Zo blijf ik op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de onderneming. Dit stelt mij in staat om de ondernemers die ik bijsta van advies te voorzien dat écht bij hen past. Wanneer ze daar om vragen, maar ook wanneer ik situaties signaleer waarin ik het beroepsmatig nodig vind om hen ook óngevraagd te adviseren. Door die wisselwerking kunnen we problemen voor zijn.”

Je bent thuis in zowel ondernemingsrecht als business recovery, insolventie en faillissementen. Waarom is die combinatie voor de ondernemer van toegevoegde waarde?

“Doordat ik mij bezighoud met zowel het faillissementsrecht als het ondernemingsrecht kan ik de aan beide kanten opgedane kennis en ervaring gebruiken in mijn adviezen. In de faillissementspraktijk heb ik bijvoorbeeld veel kennis vergaard over de wijze waarop ondernemingen zijn ingericht en de risico’s waarmee ondernemers te maken krijgen. Op basis daarvan kan ik bij andere bedrijven risico’s constateren.”

Heb je binnen je specialisme nog een subspecialisme?

“Ik houd mij geregeld bezig met de ‘wederkerige overeenkomst en het faillissement’. Daarbij moet je denken aan het voortzetten en beëindigen van allerlei (duur)overeenkomsten tijdens faillissement. Op dat onderwerp ben ik afgestudeerd en sindsdien heb ik mij hier verder in gespecialiseerd.”

Opleiding

 • Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren (cum laude)
 • Nederlands Recht (Open Universiteit Nederland)
 • HBO Rechten (Hogeschool Arnhem en Nijmegen)

Netwerken

 • Jong Management Zwolle
 • Ronald McDonald Business Breakfastclub (RMcDBBC) Zwolle
Logo business breakfastclub Ronald McDonald Huis Zwolle Dommerholt